Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Husk søknadsfrist for jaktprøver
...på jakthundfronten. NJFFs lokalforeninger og fylkeslag må levere søknad<br> om - <b>NJFF</b> og Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer til økt aktivitet i<br> medlemsklubbene<br>.

Dette kan sette fart på norsk økonomi
...regjeringen vil satse mer på innovasjon, og på økonomisk og næringsrettet<br> <b>forskning</b>. Ingen har det så travelt som død <b>laks</b> Norge scorer også<br>...<br>

- Vi setter fokus på næringsutfordringene fremover
...svært fornøyd med, sier han. - Vannstrøm elementært Sunde trekker frem<br> <b>lakselus</b> og AGD, som noen av hovedutfordringene som vil bli tatt opp<br> på...<br>

Norske sjømat-selskaper størst i Chile
...fiskeselskaper utgjør en betydelig andel. Fiskeriministeren mener norsk<br> <b>oppdrettsnæring</b> har store muligheter, forutsatt at næringen driver <b><br>bærekraftig</b>.<br>

«Ekte nord-norsk» overlevelsesprosjekt stakk av med næringsprisen
...CO2, og som samtidig bidrar til produksjon av fôringredienser til <b><br>oppdrettsnæringen</b>. Samarbeid mellom næringsliv og <b>forskning</b> som dette<br> kan både...<br>

Aspaker tok opp lus og rømming i Chile
...fiskeselskaper utgjør en betydelig andel. Fiskeriministeren mener norsk<br> <b>oppdrettsnæring</b> har store muligheter, forutsatt at næringen driver <b><br>bærekraftig</b>.<br>

Lyser etter oppdrettslaks i elvene
Lyser etter <b>oppdrettslaks</b> i elvene Nina lyser etter <b>oppdrettslaks</b> <br>når de overvåker elvene, for å følge med om laksen gjør seg klar for å<br> gyte<br>.

Alger vant årets næringspris
...CO2, og som samtidig bidrar til produksjon av fôringredienser til <b><br>oppdrettsnæringen</b>. Samarbeid mellom næringsliv og <b>forskning</b> som dette<br> kan både...<br>

Skal vurdera vilkår for landbasert oppdrett
...og verta innarbeidd i den komande stortingsmeldinga om vekst i <b>havbruksnæringa<br></b>. Fylgjande medlemer er oppnemnd til arbeidsgruppa: - Jens Christian..<br>.

Aspaker snakket om lus og rømming i Chile
Aspaker snakket om lus og rømming i Chile Fiskeriministeren deltar på <b><br>havbrukskonferanse</b> i Chile<br>.

Høye forventninger til Bakkafrost
...resultater for tredje kvartal. DNB Markets tror det færøyske <b>oppdrettsselskapet<br></b> kan ha tjent godt på <b>Laks</b> fra Bakkafrosts slakteanlegg har oppnådd<br>...<br>

Lusenivå i grenseland
...svært lave lusetall, så flere fylker en kraftig oppblomstring av <b>lakselus<br></b> på sensommeren, ved inngangen til september. Spesielt gale har det...<br>

Jenna (12) fikk napp - dro inn tunfisk på 280 kilo
...hun så tårer i øynene på datteren mot slutten av kampen med <b>rekordfisken<br></b>. Ny verdensrekord For datteren hennes på tolv år knuste den gjeldende<br>...<br>

- Mikroalger kan bli nytt superfôr
...tillegg inneholder de proteiner, lipider og mineraler, melder <b>forskning<br></b>.no. <b>Oppdrettsfisk</b> inneholder flerumettede fettsyrer som har forebyggende<br>...<br>

Tid for utstillingssøknad
Søknadsfristen i Norsk Kennel Klub (NKK) er 31.januar, men <b>NJFF</b> ønsker<br> å minne alle våre fylkeslag og lokalforeninger som avholder utstillinger<br> om at dere...<br>

Håper på motstand
...fiskeriminister Elisabeth Aspaker(H) foreslår å oppheve eierskapsforskriften<br> i <b>lakseoppdrett</b> som vi innførte i fjor Det var Berg-Hansen som jobbet<br>...<br>

7.859 kilo laks tatt i år
...ble veid til 19,7 kilo. I samme periode ble det fanget 95 <b>sjøørret<br></b> i Repparfjordelva, til en samlet vekt av 81,2 kilo. Dette ifølge nettstedet<br>...<br>

– Får ikke samme inntrykk av å sitte i departementet
...av Trongfossen. Miljødirektoratet er bekymret for Namsblanken, en unik<br> <b>laks</b> som lever øverst i <b>Namsen</b> og som aldri forlater elva. Seksjonssjef<br>...<br>

Ønsker bedre veterinærsamarbeid
...miljøvernministeren. Dette er et viktig spørsmål for norsk <b>oppdrettsnæring<br></b>. Norske myndigheter har som forutsetning at <b>oppdrettsnæringen</b> skal<br>...<br>

Ocean Talent Camp Nordland
...utstillerne finner vi blant annet Torghatten Nord, Westcon Helgeland<br>, Norsk <b>Havbrukssenter</b>, Kystvakta, Nordlaks, Troms Offshore, NSK Ship<br> Design<br>,

Prestasjoner gir økt konkurransekraft
...61 milliarder kroner. Nærmere 70 prosent av verdiene kommer fra norske<br> <b>havbruksanlegg</b>. Denne type prestasjoner har formet Norge vi har i dag<br>.

Ny storrømming fra Firda
Ny storrømming fra Firda <b>Oppdrettslaks</b> er på rømmen i Stongfjorden i<br> Askvoll, etter at Firda Sjøfarmer har fått hull i ei not trolig i samband<br>...<br>

Skal vurdere landbasert oppdrett
...2015, og innarbeides i den kommende stortingsmeldingen om vekst i <b><br>havbruksnæringen</b>. Følgende medlemmer er oppnevnt til arbeidsgruppen: - <br>Jens Christian...<br>

En liten rik økonomi - er det noe å bekymre seg over?
...offshoreteknologi, da de utviklet en helt ny konstruksjon som gjør <br>at man kan drive <b>lakseoppdrett</b> lenger ut på havet og på mer værharde<br> steder enn i dag. Her...<br>

- FHL er frempå i Brussel
- <b>FHL</b> er frempå i Brussel <b>FHL</b> sitter i førersetet for utviklingen <br>av europeisk regelverk for miljøregnskap av sjømatprodukter. melder NHO<br> Tweet...<br>

20 millioner bankkunder vet hva pengene deres lånes ut til- vet du?
...har gitt lån til er: Epleslang, Maaemo, Bellona, <b>Norges</b> <b>Miljøvernforbund<br></b> og Hurdal Økolandsby. Banken tilbyr de fleste vanlige banktjenester<br>,

Revolusjonen under vann
...Utskriftsvennlig Innlegget under er et delvis utdrag fra Aftenposten<br>: <b>Lakseoppdrett</b> var opprinnelig tenkt som en grei biinntekt for bønder<br> i...<br>

Høyner Marine Harvest-mål
...solid utbytte fra laksekjempen. Nordea Markets høyner kursmålet på <b><br>lakseoppdretteren</b> Marine Harvest til 110 kroner fra 105 kroner, og gjentar<br>...<br>

Lerøy tester gigantisk smoltrør
...den mest sårbare fasen, sier miljøkoordinator for Lerøy Vest og Sjøtroll<br> <b>Havbruk</b>, Sigfrid Tangen. Det semi-lukkede anlegget vil ifølge Lerøy<br>...<br>

Uenighet om hvem som bør eie disse
Uenighet om hvem som bør eie disse Sametinget ønsker at <b>lakseoppdrettsanleggene<br></b> skal ha regionale eiere, men <b>havbruksnæringen</b> vil ikke ha slike...<br>

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer
...et miljø som er unaturlig for laksen, studerte Guro Løkka <b>villaksens<br></b> tarmsystem. Hun beskrev tarmens form og struktur hos to ulike utviklingsstadier<br>...<br>

Sjømatdagene 2015 snart klare med programmet
...å lykkes i disse. Ny struktur i fiskerinæringen. <b>Sjøørret</b> og lus. <br>Flerbestandsforvaltning av havene. Rømmingssikre oppdrettsanlegg og levende<br>...<br>

Marin fagdag om råstofftilgang og utnyttelse
...fagdagen innen marin ingrediensindustri og marint restråstoff er et<br> samarbeid mellom <b>FHL</b> og FHF og avholdes i år på Gardermoen Tweet Tips<br> en...<br>

Hardangerfjordseminar for åttande gong
...genbank for Hardangerbestandane og usikker framtid for sjøauren <b>NJFF<br></b> <b>Hordaland</b> og Hardangerfjord villfisklag inviterer det 8. Hardangerfjordseminaret<br>...<br>

Spent på veien videre i blysaken
og miljøkomite ei åpen høring omkring forslaget om å gjeninnføre blyhagl<br>. <b>NJFF</b> fikk lagt fram jegernes syn Det var satt av femti minutter til<br>...<br>

Sterkt fra Marine Harvest
...ifjor. Mindre spotsalg En årsak er at selskapet i større grad har solgt<br> <b>oppdrettslaks</b> på lengre kontrakter. Det er et veldig sterkt marked. <br>I et kvartal...<br>

Kaster brannfakkel om privatisering av Norges fisk
...havområder for fisekprotein til fôr. Han beskriver hvordan arbeidskrafta<br> i <b>havbruksnæringa</b> mer og mer er utlendinger i fare for å bli utsatt<br>...<br>

For en gladlaks!
...nærhet til operasjonene.' 423 kandidater Vibecke Bondø og SalmoNor <br>driver <b>oppdrett</b> av <b>laks</b> i Ytre Namdal. Selskapet har sju matfisktillatelser<br>, en...<br>

Oppdrettsaktørene følges tettere
...del er død i merden underveis. Utarbeider straff Rundt 1.100 <b>oppdrettslaks<br></b> ble gjenfanget i ukene etter rømmingen i Loppa. Det er beregnet at...<br>

Sametinget vil ha lukkede oppdrettsanlegg
...Sametiget og elveforvaltere i Målselv-vassdraget ønsker lukkede <b>oppdrettsanlegg<br></b>. <b>Lakseoppdrettere</b> ønsker å bestemme selv hvilke anlegg de Det...<br>

638 grant proposals submitted for the 15 October application deadline
and the Large-scale Programme on Aquaculture An Industry in Growth (<b>HAVBRUK<br></b>) 16 plus another 14 related to a joint call for proposals with the...<br>

FHL er frempå i Brussel
<b>FHL</b> er frempå i Brussel Fiskeri- og <b>havbruksnæringens</b> <b>landsforening<br></b> sitter i førersetet for utviklingen av europeisk regelverk for miljøregnskap<br>...<br>

Svak laksesesong
...rekordhøyt antall gjenutsatte laks, understreker Evensen. Trusselbildet<br> mot <b>villaks</b> og sjøørret domineres fortsatt av rømt <b>oppdrettsfisk</b> <br>og <b>lakselus</b>.<br>

Fiskehelsesamling neste uke
...florerer i media og der er sesong for AGD. Fiskeri- og <b>Havbruksnæringens<br></b> Forskningsfond (FHF) trommer sammen til møte på Værnes mandag og tirsdag<br>.

Lakserømming i Sunnfjord
...ettermiddag, etter at flere lokale fiskere hadde fått store mengder<br> <b>laks</b> i Stongfjorden. Vanligvis igangsettes det <b>gjenfiske</b> i en radius<br> på 500...<br>

Svakt opp for lakseprisen - Personlig økonomi - Hegnar.no
...sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 34,44 kroner pr<br> kilo for fersk <b>oppdrettslaks</b> i uke 42. Det tilsvarer en oppgang på <br>0,1 prosent fra...<br>

Meglerhus om Marine Harvest-utbyttet
...Marine Harvest-utbyttet - Alt i alt en positiv rapport. <b>Lakseoppdretteren<br></b> Marine Harvest levere bedre enn ventet i tredje kvartal og også utbyttet<br>...<br>

Frykter for oppdrettsveg i nord
...venn Utskriftsvennlig Avisa skriver at Helgelandskysten er viktigste<br> <b>oppdrettsregion</b> i Nordland, som igjen er landets største <b>oppdrettsfylke<br></b>...<br>

Alger kan bli nytt superfôr
...mat og fiskefôr. Trenger alternativer I dag består kosten til <b>oppdrettslaksen<br></b> i Norge for det meste av fiskeavfall og fiskeolje. Ressurser det...<br>

En del av Salmonview
...største medieselskapet som publiserer nyheter og fagstoff for produsentene<br> av <b>laksefisk</b>. Takket være en fantastisk stab ved vårt kontor i Puerto<br>...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn