Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Ja til offentlig eierskap
...salgsprosessen er allerede i gang. I første omgang har <b>Havbruksselskapet<br></b> Cermaq blitt solgt til underlandske selskapet Mitsubishi. Eiendomsselskapet<br> Entra...<br>

Verdens største havbruk servicefartøy
Verdens største <b>havbruk</b> servicefartøy Sletta Verft AS i Aure har inngått<br> kontrakt med Frøy Akvaressurs AS om bygging av et servicefartøy til...<br>

17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
...innenfor sterke forskningsbaserte næringer som petroleum, maritim industri<br> og <b>havbruk</b>. Flere av sentrene innenfor disse områdene kommer til å..<br>.

Ny status for Høgskolen: Senter for Forskningsdrevet Innovasjon innen maritime operasjoner
Forskningspartnere: Høgskolen i Ålesund, NTNU, MARINTEK AS og SINTEF Fiskeri<br> og <b>Havbruk</b> AS. Maritim klynge: Farstad Shipping ASA, Olympic Shipping<br> AS, Havila...<br>

Benchmark seeks SalmoBreed deal - FishfarmingXpert
Benchmark seeks SalmoBreed deal - FishfarmingXpert Norway: Sjøtroll <b>Havbruk<br></b> AS, a subsidiary of Lerøy Seafood Group ASA (ownership: 50.71%),<br>

Salmobreed og Stofnfiskur kjøpes av britisk selskap
...www.benchmarkplc.com. SalmoBreed AS har en sterk posisjon i den norske<br> <b>oppdrettsbransjen</b> og leverer <b>lakserogn</b> fra 3 lisensprodusenter i <br>Hordaland og Rogaland<br>.

Grieg og Lerøy selger lakserogn til briter
...hvert sitt datterselskap, Griegs Erfjord Stamfisk og Lerøys Sjøtroll<br> <b>Havbruk</b>. - Gjennomføringen av aksjesalget forventes å skje medio desember<br>...<br>

Lus skal styre videre vekst i næringa
Lus skal styre videre vekst i næringa Hvor mye <b>lakselus</b> det er i de <br>frie vannmasser bør være styrende for hvor mye oppdrettsnæringen får vokse<br>,

Hyller torsken i ny utstilling
Utstillinga lar oss bli kjent med havforskning, matlaging, eksportinntekter<br>, <b>fiskeriforvaltning</b>, kommunevåpen, den norske fiskeflåten og mye, mye<br> mer<br>.

– Dette har vært målet mitt i flere år
...flue (03:37) Vebjørn fra Jeløy tar et friår for å drive med <b>fluefiske<br></b> i Karibia. Her kan du se hans største fiskeøyeblikk så langt. Øya jeg<br> bor...<br>

Full fres på Fileten
...gående i merd utenfor anlegget. Det er et samarbeidsprosjekt med Myre<br> <b>Havbruk</b>, som har ansvar for røkting og vedlikehold av merdene. - Planen<br>...<br>

- Organene koblet ut en etter en - det eneste som fungerte var hjernen
...på om han kunne klare det, føyer kona til. Siden har han vært på <b>laksefiske<br></b> i Nord-Norge, og en tur tilbake til Abu Dhabi i høstferien for å...<br>

17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon
...innenfor sterke forskningsbaserte næringer som petroleum, maritim industri<br> og <b>havbruk</b>. Flere av sentrene innenfor disse områdene kommer til å..<br>.

Vil gjøre om næringslokaler i Storgata til syv leiligheter
...kan det bli leiligheter. Norconsult søker kommunen på vegne av Berg<br> Partner <b>Havbruk</b> AS, som eier Storgata 90 og 92, om etablering av boliger<br>...<br>

Får nytt prestisjesenter for forskning
...nytt senter for forskiningsbasert innovasjon rundt lukkede anlegg for<br> <b>oppdrettslaks</b>. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man<br> kunne...<br>

Her kan det bli boliger
...Konsulentselskapet Norconsult beskriver på vegne av eier Berg Partner<br> <b>Havbruk</b> AS hvordan ombyggingen er tenkt gjennomført. Hovedsakelig er<br> det...<br>

400 politiske saker som er viktigere enn bompenger
...og Plastelina, Murphys lov, ostetollen, skjenkekontrollregimet i Stavanger<br>, <b>lakseoppdrett</b>, <b>lakselus</b>, linselus, lussekatter, ideen om at vi kan<br>...<br>

– Dette er alvorlig miljøkriminalitet
Dette er alvorlig miljøkriminalitet Et omfattende ulovlig fiske på freda<br> <b>villaks</b> i Spansdalselva kan være avdekket. SPANSDALEN: Årets drivtelling<br>...<br>

Årbok 2014
...er interessant å lese om fremmedes syn på Karasjok, både de to engelske<br> <b>laksefiskerne</b> i 1857 og en ung prestefrue som var her 10 år senere. <br>I...<br>

Historisk høye bevilgninger til næringsrettede forskningssentre
...bevilgninger til næringsrettede forskningssentre Tre forskningssentre<br> med tilknytning til <b>havbruk</b> har fått SFI-status og bevilgninger. Fokus<br>...<br>

Briter kjøper opp norsk lakseavl
...midten av desember. Lerøy Seafoods salg er via datterselskapet Sjøtroll<br> <b>Havbruk</b>, som vil få en regnskapsmessig gevinst på rundt 40 millioner<br>...<br>

PST frigir hemmelige dokumenter: Slik var PSTs klappjakt på Ap-statsråd Gunnar Bøe
...norske overvåkerne overbevist. KGB-agent Startsev skulle møte en <b>storfisk<br></b>, han ble seinere kjent for sin kontakt med superspionen Gunvor Galtung<br>...<br>

200 milloner til blå forskning i havrommet
...Forskningspartnere: Høgskolen i Ålesund, NTNU, MARINTEK AS og SINTEF<br> Fiskeri og <b>Havbruk</b> AS. Maritim klynge: Farstad Shipping ASA, Olympic<br> Shipping AS, Havila...<br>

Fredriksen blitt 18 milliarder kroner fattigere
...Fredriksen har en eierandel på vel 23 prosent, og i verdens største<br> <b>lakseoppdretter</b> Marine Harvest, hvor skipsrederen eier over 28 prosent<br>. I laks og...<br>

Kommunevalgprogram 2015-2019 - Forslag.
...kultur ivaretas. Et nært samarbeid med Tanavassdragets <b>fiskeforvaltning<br></b>, lokale fiskeorganisasjoner og annen offentlig <b>fiskeforvaltning</b> er<br> viktig...<br>

Storeslem for Forsknings-Trondheim -adressa.no
Akvakulturoperasjoner på utsatte steder. Vert: Sintef Fiskeri og <b>havbruk<br></b>, senterleder Hans Vanhauwaert Bjelland. Klimatilpasning av hus og infrastruktur<br>.

– Så godt som sikkert at fabrikken blir realisert
...for selskapet, som vil hente råstoff til biogassproduksjonen fra norsk<br> <b>lakseoppdrett</b> og fra avfall fra Norske Skogn-anlegget på Skogn. Årsaken<br>...<br>

Budsjettforliket: Regjeringspartiene vil utrede forbud mot pelsdyroppdrett
...landbruksforvaltning) viser at det kun er 40 prosent av <b>oppdrettere<br></b> som har tilknytning til landbruket. Norsk institutt for landbruksøkonomisk<br>...<br>

Biogass-selskap: – Dette er en festdag for oss
Materialet Biokraft bruker til å lage biogassen er avfall fra norsk <b>lakseoppdrett<br></b> fra hele norskekysten, samt avfall fra Norske Skogs anlegg på...<br>

Ti millioner mer til Havforskningsinstittuttet
...kroner, miljøovervåking er styrket med 25 millioner kroner, kalking<br> av <b>villaksvassdrag</b> øker med 35 millioner kroner, laksesperre i elva<br> Driva øker...<br>

Resolusjoner fra landsstyremøtet 2014
...klimatilpasning, utslippsreduksjoner og teknologiutvikling i utviklingsland<br>. Stans veksten i <b>oppdrett</b> til miljøproblemene er løst. MDG mener at<br> det fra politisk...<br>

- Lakseprisen fortsetter opp - Børs og finans - Hegnar.no
Hegnar.no Det meldes om en pris på 42-43 kroner pr kilo <b>oppdrettslaks<br></b> med levering neste uke. - Spotprisen på <b>laks</b> stiger videre til 42-<br>43 kroner...<br>

Fiskeriministeren med tilsvar til Ofoten Villfisk
Fiskeriministeren med tilsvar til Ofoten Villfisk Slik skal <b>oppdrettsnæringen<br></b> bli seks ganger så stor. Terje N. Dahl i Ofoten <b>Villaks</b> har i to...<br>

(MHG, CEQ, SALM, LSG, GSF, NRS) - Lakseprisen fortsetter opp
Lakseprisen fortsetter opp Det meldes om en pris på 42-43 kroner pr kilo<br> <b>oppdrettslaks</b> med levering neste uke. Det meldes om en pris på 42-43<br> kroner...<br>

Ser alternative formål for slam
...Lukkede anlegg synes å være på full vei inn i den norske <b>havbruksnæringen<br></b>. De siste årene har store selskapet som Cermaq og Marine Harvest drevet<br>...<br>

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket
millioner kroner Skogplanting 12 millioner kroner Kalking av elver med<br> <b>villaks</b> 35 millioner kroner og laksesperre i Driva til 35 millioner<br> kroner...<br>

Lave fangster i sjølaksefisket
Lave fangster i sjølaksefisket Rapporterte <b>laksefangster</b> fra <b>sjølaksefiske<br></b> i 2014 viser at fisket fortsatt ligger betydelig under snittet for...<br>

- En del konflikter
...mye oppdrett i Norge. Vi har arealer og gode lokaliteter for <b>oppdrett<br></b> av <b>laks</b>.Vi er positiv til <b>oppdrettsnæringen</b> og andre næringer så<br> lenge...<br>

- Det er misnøye internt i næringen
...på agendaen er lus, rømming, genbank og ny teknologi i <b>havbruksnæringen<br></b>. Lusekoordinator Ketil Rykhus var førstemann på podiet og hadde 'hva<br>...<br>

- Må fortsette å utvikle åpen teknologi
- Må fortsette å utvikle åpen teknologi Konserndirektør for <b>havbruk</b> <br>i Lerøy Seafood, Stig Nilsen mener åpne <b>merder</b> i sjø også vil være fremtiden<br>...<br>

Solide tilbakemeldinger
...kyst.no har en solid posisjon blant de nettavisene som leverer nyheter<br> til <b>havbruksnæringen</b> i Norge, sier redaktør Norsk Fiskeoppdrett og <br>kyst.no<br>,

Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2013/2014
<b>Sjøfiske</b> etter <b>laks</b> og sjøaure, 2013/2014 Auka fangst i sjølaksefisket<br> I den ordinære sesongen i 2014 blei det fiska 216 tonn <b>villaks</b> og sjøaure<br>...<br>

- Oppdrett er en risikosport
...også: Næringen møttes på Stortinget - Ingen fare for <b>villaksen</b> Med<br> flere <b>villaksinteressenter</b> til stede kastet styrelederen ut dagens <br>brannfakkel<br>.

Invitasjon ulvejaktkurs 2014
...samarbeid med en rekke organisasjoner bl.a. SNO, NSG, <b>NJFF</b>, Bondelaget<br> osv inviteres det til kurskveld. Kurskvelden tar for seg ulvens biologi<br>,

Bekymret for resistensutvikling i Finnmark
Bekymret for resistensutvikling i Finnmark Kjemikalier brukt til bekjempelsen<br> av <b>lakselus</b> virker ikke lenger slik de skal i Finnmark, forteller...<br>

Krever at Wilsgård slakter ut
...aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver Folkebladet. <b><br>Norges</b> <b>Miljøvernforbund</b> (NMF) går knallhardt ut i saken og krever nedslakting<br>...<br>

Etterlyste forenkling av etatene
...forenkle strukturen sin. - Å gå mot færre Under gårsdagens <b>havbruksseminar<br></b> på Stortinget ble næringen utfordret til å svare for hva de anser...<br>

Disse guttene har fisking på timeplanen
...sitter på skolebenken, drar noen få, men utvalgte ut <b>Norges</b> <b>Jeger<br></b> <b>og</b> <b>Fiskeforbunds</b> hytte på Ågotnes. Lokalavdelingen Sotra og Øygarden<br> bruker...<br>

Marine Harvest ber om hjelp til å bekjempe lakselus
Marine Harvest ber om hjelp til å bekjempe <b>lakselus</b> Marine Harvest og<br> konserndirektør Kristine Gramstad ber om mer penger til Mattilsynet og<br>...<br>

Lager luksusmat til laks og ørret
...og ørret Bellonas drøm er at blåskjell skal bli en viktig del av <b>oppdrettslaksens<br></b> meny. Om det også blir hvitvin, har Frederic Hauge ennå ikke...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn