Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Spent på veien videre i blysaken
og miljøkomite ei åpen høring omkring forslaget om å gjeninnføre blyhagl<br>. <b>NJFF</b> fikk lagt fram jegernes syn Det var satt av femti minutter til<br>...<br>

Revolusjonen under vann
...hverken var planlagte eller forutsigbare. Slik er det også med <b>havbruk<br></b>: <b>Lakseoppdrett</b> var opprinnelig tenkt som en grei biinntekt for bønder<br>...<br>

Sterkt fra Marine Harvest
...ifjor. Mindre spotsalg En årsak er at selskapet i større grad har solgt<br> <b>oppdrettslaks</b> på lengre kontrakter. Det er et veldig sterkt marked. <br>I et kvartal...<br>

Kaster brannfakkel om privatisering av Norges fisk
...havområder for fisekprotein til fôr. Han beskriver hvordan arbeidskrafta<br> i <b>havbruksnæringa</b> mer og mer er utlendinger i fare for å bli utsatt<br>...<br>

For en gladlaks!
...nærhet til operasjonene.' 423 kandidater Vibecke Bondø og SalmoNor <br>driver <b>oppdrett</b> av <b>laks</b> i Ytre Namdal. Selskapet har sju matfisktillatelser<br>, en...<br>

Oppdrettsaktørene følges tettere
...del er død i merden underveis. Utarbeider straff Rundt 1.100 <b>oppdrettslaks<br></b> ble gjenfanget i ukene etter rømmingen i Loppa. Det er beregnet at...<br>

Sametinget vil ha lukkede oppdrettsanlegg
...Sametiget og elveforvaltere i Målselv-vassdraget ønsker lukkede <b>oppdrettsanlegg<br></b>. <b>Lakseoppdrettere</b> ønsker å bestemme selv hvilke anlegg de Det...<br>

638 grant proposals submitted for the 15 October application deadline
and the Large-scale Programme on Aquaculture An Industry in Growth (<b>HAVBRUK<br></b>) 16 plus another 14 related to a joint call for proposals with the...<br>

FHL er frempå i Brussel
<b>FHL</b> er frempå i Brussel Fiskeri- og <b>havbruksnæringens</b> <b>landsforening<br></b> sitter i førersetet for utviklingen av europeisk regelverk for miljøregnskap<br>...<br>

Svak laksesesong
...rekordhøyt antall gjenutsatte laks, understreker Evensen. Trusselbildet<br> mot <b>villaks</b> og sjøørret domineres fortsatt av rømt <b>oppdrettsfisk</b> <br>og <b>lakselus</b>.<br>

Fiskehelsesamling neste uke
...florerer i media og der er sesong for AGD. Fiskeri- og <b>Havbruksnæringens<br></b> Forskningsfond (FHF) trommer sammen til møte på Værnes mandag og tirsdag<br>.

Lakserømming i Sunnfjord
...ettermiddag, etter at flere lokale fiskere hadde fått store mengder<br> <b>laks</b> i Stongfjorden. Vanligvis igangsettes det <b>gjenfiske</b> i en radius<br> på 500...<br>

Svakt opp for lakseprisen - Personlig økonomi - Hegnar.no
...sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 34,44 kroner pr<br> kilo for fersk <b>oppdrettslaks</b> i uke 42. Det tilsvarer en oppgang på <br>0,1 prosent fra...<br>

Meglerhus om Marine Harvest-utbyttet
...Marine Harvest-utbyttet - Alt i alt en positiv rapport. <b>Lakseoppdretteren<br></b> Marine Harvest levere bedre enn ventet i tredje kvartal og også utbyttet<br>...<br>

Frykter for oppdrettsveg i nord
...venn Utskriftsvennlig Avisa skriver at Helgelandskysten er viktigste<br> <b>oppdrettsregion</b> i Nordland, som igjen er landets største <b>oppdrettsfylke<br></b>...<br>

Alger kan bli nytt superfôr
...mat og fiskefôr. Trenger alternativer I dag består kosten til <b>oppdrettslaksen<br></b> i Norge for det meste av fiskeavfall og fiskeolje. Ressurser det...<br>

En del av Salmonview
...største medieselskapet som publiserer nyheter og fagstoff for produsentene<br> av <b>laksefisk</b>. Takket være en fantastisk stab ved vårt kontor i Puerto<br>...<br>

Åpen høring om blysaken
...8-forslaget som ble fremma 10. april i år (tidligere omtalt på <b>NJFF<br></b>.no), trekkes det fram at totalforbudet har ført til en langvarig debatt<br> der...<br>

Beløpene i søknadene om BIA-støtte er doblet
...fanger opp de som faller utenfor de tematiske programmene som biotek<br>, petroleum, <b>havbruk</b> også videre. En ordning NHO synes meget godt om<br>. - Det er...<br>

Haglammunisjon til jakt på småvilt
...å gå opp i kaliber (grovere hagl). Norges jeger- og fiskerforbund (<b><br>NJFF</b>) anbefalte i 2008 å gå opp to størrelser i valg av stål eller sink<br>/tinn...<br>

Medlemsmøte i FHL om nye krav til merking
Medlemsmøte i <b>FHL</b> om nye krav til merking Nytt regelverk for merking<br> av matvarer i Norge betyr en del endringer for sjømatprodusenter. Mattilsynet<br>...<br>

Medlemsmøte i FHL om ye krav til merking
Medlemsmøte i <b>FHL</b> om ye krav til merking Nytt regelverk for merking <br>av matvarer i Norge betyr en del endringer for sjømatprodusenter. Mattilsynet<br>...<br>

Namsen på topp
...fangster. - Trusselbildet mot villaks og sjøørret domineres fortsatt<br> av rømt <b>oppdrettsfisk</b> og <b>lakselus</b>, skriver de. Les også:- Svak laksesesong<br>...<br>

638 søknader til fristen 15. oktober
...er betydelig også i år: PETROMAKS2 fikk 58 søknader, ENERGIX 58 og <b><br>HAVBRUK</b> fikk 16, pluss 14 i en felleutlysning med MAROFF. MAROFF mottok<br> i...<br>

Ubåtmysteriet: 10 ubesvarte spørsmål
...de skal ha snakket med fotografen. Mandag snakket svensk TV 4 med <b><br>ørretfiskeren</b> Ove, som mener han er den mystiske mannen på bildet. Säpo<br> har...<br>

Presseklipp tirsdag
...dem som omtaler Salmonor-saken: Må fjerne 1,2 millioner <b>oppdrettslaks<br></b>. <b>Laksesykdommen</b> pancreas disease (PD) er nå påvist i et <b>oppdrettsanlegg<br></b>...<br>

Vil ta statlig lakseoppdretter av børs
Vil ta statlig <b>lakseoppdretter</b> av børs Mitsubishi har full kontroll <br>i oppdrettsselskapet Cermaq. Japanske Mitsubishi Corporation har mottatt<br>...<br>

Må fjerne 1,2 millioner laks i Vikna
Må fjerne 1,2 millioner <b>laks</b> i Vikna PD er nå påvist i et <b>oppdrettsanlegg<br></b> i Vikna i Nord-Trøndelag. Tweet Tips en venn Utskriftsvennlig Vi har<br>...<br>

– Oppdrettere har råd til å betale for miljøet
Oppdrettere har råd til å betale for miljøet <b>Oppdrettsnæringen</b> tjener<br> gode penger på å produsere <b>laks</b> i fjordene, viser skattelikningen for<br> 2013<br>.

Forsvarsekspert: - Ubåt kan ha sluppet unna
...forsvaret hevdet. Mandagskveldens andre nedtur for forsvarsmakten kom<br> da <b>ørretfiskeren</b> Ove meldet seg og fortalte at han måtte være den mørkkledde<br>...<br>

- Kan senke ubåten hvis de finner den
...forsvaret hevdet. Mandagskveldens andre nedtur for forsvarsmakten kom<br> da <b>ørretfiskeren</b> Ove meldet seg og fortalte at han måtte være den mørkkledde<br>...<br>

Snart skal denne lukkede merden på sjøen
...anlegg. Vi skal hente vann til merden dypere enn 20 meter der <b>lakseluslarver<br></b> ikke finnes. I tillegg håper vi å oppnå økt vekst på fisken vinterstid<br>...<br>

FHL med lukkede møter
<b>FHL</b> med lukkede møter Medlemsmøtene både i <b>FHL</b> Nordnorsk og <b>FHL</b> <br>Vestnorsk <b>havbrukslag</b> går denne høsten for lukkede dører. Møtet i <b>FHL<br></b> Nordnorsk...<br>

Ikke intr. i norske eiendeler nå
...har aldri tenkt på det. Mye tid og penger er investert i <b>lakseoppdrett<br></b> i Murmansk nå, så vi har ikke engang tenkt på landbasert <b>lakseoppdrett<br></b>...<br>

Ser frem til Yrkes-NM
...å gå, smiler han, og legger til: Det er mest <b>ferskvannsfiske</b> etter<br> <b>laks</b> og <b>fjellørret</b> det går i og jeg bruker flere forskjellige teknikker<br> fra...<br>

Mer synlig Mattilsyn
...synlig Mattilsyn Utfordringene innen dyre- og fiskevelferd er store<br>. <b>Oppdrettsnæringens</b> problemer med <b>lakselus</b> er velkjent. Her er det<br> behov for...<br>

Tar laksen midt i akten
elva foreningen kultiverer, ble kvoten for årets stamfiske tatt i helgen<br> med 80 <b>laks</b>. Bare to er slått i hjel som <b>oppdrett</b>. - Heldigvis er<br> dette...<br>

Full alarm etter PD-smitte hos Salmonor
...frist til 14. november med å slakte, destruere eller flytte <b>laksen<br></b> fra anlegget ved Bondøya. RØRVIK: <b>Oppdrettsselskapet</b> har fått frist<br> til 14<br>.

Staten aksepterer Cermaq-bud
Nærings- og fiskeridepartementet aksepterer budet fra japanske Mitsubishi<br> på <b>lakseoppdretteren</b> Cermaq, opplyses det i en melding. Staten vil..<br>.

Removing the Selune Dams in France
...the Selune Dams in France A letter from Orri Vigfusson of the <b>North<br></b> <b>Atlantic</b> <b>Salmon</b> <b>Fund</b> supporting the demolition of the two dams<br> on the Selune...<br>

Må fjerne 1,2 millioner oppdrettslaks
Må fjerne 1,2 millioner <b>oppdrettslaks</b> <b>Laksesykdommen</b> pancreas disease<br> (<b>PD</b>) er nå påvist i et oppdrettsanlegg i Vikna i Nord-Trøndelag. Vi<br> har...<br>

Dette ble årets største laks
...Lærdalselva i sommer, og ble årets største fangst. Foreningen <b>Norske<br></b> <b>Lakseelver</b> har analysert årets laksesesong. Resultatet er ganske nedslående<br> med...<br>

Samarbeid mot vinterkaos
...2010 vært et samarbeid mellom Statens vegvesen og Fiske- og <b>havbruksnæringens<br></b> <b>landsforening</b> (<b>FHL</b>) etter initiativ fra bedriften Nova Sea. Det..<br>.

Nationen – Elendig laksesesong i elvane
...svinga lengre sør. Den varme og tørre sommaren var dårleg nytt for <b><br>laksefiskarane</b>. Lite vatn i elvane betyr også lite laks. I fleire elvar<br> hadde...<br>

- Svak laksesesong
...reflekteres også i et rekordhøyt antall gjenutsatte laks, skriver <b><br>Norske</b> <b>Lakseelver</b> i en pressemelding. Trusselbildet mot villaks og <br>sjøørret...<br>

Nordea justerer lakseaksje
...Senker kursmålet etter resultatvarsel. Nordea Markets senker kursmålet<br> på <b>lakseoppdretteren</b> Grieg Seafood til 30 kroner fra 34 kroner og gjentar<br>...<br>

Vår tids Jeppe
...Jeppene. Til slutt klarte de også å få med noe om <b>lakseoppdrett</b> og<br> Monsanto. Det virker pliktskyldigst påført utenfra og kler ikke De Utvalgtes<br>...<br>

Namsenvassdraget «topper tabellen»
...#NALAKS Laksesesongen 2014 OVERHALLA: Det viser oppsummeringen fra <b><br>Norske</b> <b>Lakseelver</b>. Organisasjonen har summert fangsten av laks i et<br> utvalg...<br>

Satser på spreke utbytter i Fredriksen-kjempe
...laksemarked og slipper aksjen inn i ukeporteføljen. - Verdens største<br> <b>lakseoppdretter</b> er meget bra posisjonert til å utnytte det sterke markedet<br> for...<br>

Kjøper båter for halv milliard -adressa.no
...brønnbåtrederiene i verden og representerer en forsterket satsing på<br> <b>havbruksnæringen</b> for NTS-konsernet, sier administrerende direktør Espen<br>...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn