Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Novel therapeutic agent for Tamiflu-resistant pH1N1 influenza virus discovered
...development of new antiviral agents against pH1N1, says Dr. Triin <b><br>Lakspere</b>. In another study published this week the group investigated<br> <b>influenza</b> pH1N1...<br>

- Skivebom av Mattilsynet
...at Mattilsynet har kome med innspel om stogga vekst i <b>havbruksnæringa<br></b> til verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Her ser ikkje Mattilsynet<br>...<br>

Vil la fisken svømme i tanker i fjorden
...vann i tankene. - Vannet kommer fra under det sjiktet der en finner<br> <b>lakselusyngel</b>, det er hensikten. I tillegg til at en er ute av sjiktet<br> der...<br>

Gåsvær og Storholmen ; egnet for lakseoppdrett?
Gåsvær og Storholmen ; egnet for <b>lakseoppdrett</b>? Salmar Nord a/s har <br>søkt kommunen om <b>oppdrett</b> på lokaliteten Storholmen Av helt åpenbare<br> grunner<br>,

Rapporter til 22 nov
...i 2003. Virkninger av petroleumsvirksomhet for fiskeri og <b>havbruk</b> <br>ved normal drift I rapporten utredes virkninger av petroleumsvirksomhet<br> på...<br>

Ønsker å beskytte Hummeren
...støtteforening for bevaring av den norske hummeren. - Middelet som <br>dreper <b>lakselus</b> tar også livet av hummeryngel, når 60% av all yngel <br>rundt...<br>

Pris for super laksekvalitet
...da bedre kunnskap om selskapets bruk av rognkjeks i bekjempelse av <b><br>lakselus</b>. Se video fra <b>lakseoppdrett</b> hos Kvarøy Fiskeoppdrett Arne <br>Forbord<br>

– Jeg har ingen betenkelighet med å bruke sivil ulydighet for en så viktig sak
...tok ansvar Nå er det ett år siden det var en større <b>lakserømning</b> <br>i Altafjorden uten at noen <b>oppdrettere</b> tok ansvar eller myndighetene<br> klarte å...<br>

Grønt lys for Isqueen
...tillatelse til ta i bruk området Eidisholmen ved Stamsund til <b>lakseoppdrett<br></b>. Tweet Tips en venn Utskriftsvennlig Jonny Finstad mener det hadde...<br>

Arvid (78) er klar for å sitte i lenkegjeng: - Jeg har ingen betenkelighet med å bruke sivil ulydighet for en så viktig sak
...ansvar - Nå er det ett år siden det var en større <b>lakserømning</b> i <br>Altafjorden uten at noen <b>oppdrettere</b> tok ansvar eller myndighetene klarte<br> å...<br>

Marine Harvest vil hente 3,1 mrd.
Marine Harvest vil hente 3,1 mrd. <b>Lakseoppdretteren</b> vil utstede konvertible<br> obligasjoner. <b>Lakseoppdretteren</b> Marine Harvest vil hente kapital...<br>

- Oppdrett vil fortrenge sildefiske
...vokse i Vestvågøy. Vi får dessuten større utfordringer dersom levendelagring<br> av <b>torsk</b> øker, sa Finstad. <b>Oppdretteren</b> var glad for vedtaket. Vi<br>...<br>

«Et fellesmøte nå vil ende med grov sjikane av TF-ledelsen. Det nekter jeg å være med på.»
...ny forskrift er vedtatt. Etter planen skulle Tanavassdragets <b>fiskeforvaltning<br></b> (TF) ha fellesmøte for alle laksebreveierne (rettighetshaverne<br>)

LIndeland kraftverk
...Lindlandsbekken blir benyttet som gytested for laks og kanskje også<br> <b>sjøørret</b>. Det aktuelle området ligger i sin helhet nedenfor det planlagte<br>...<br>

Tek full kontroll over tradisjonsrikt firma
...oppdrettsnæringa og offshorenæringa som satsingsområde. Ser eit stort<br> potensial Osland <b>Havbruk</b> har samarbeidd tett med Østerbø Maskin i 37<br> år, og...<br>

Mye lokalt eierskap i Nord


SAV2 har fått fotfeste i Sør-Trøndelag
...viser mange tilfeller med PD i 2013 og 2014, sier Asgeir Østvik i <b><br>Havbrukstjenesten</b>. Etter at man gikk bort fra "stamping out" strategien<br>, er...<br>

Scottish anglers could be banned from killing and eating salmon - FishfarmingXpert
...protect Scotland s dwindling salmon stocks. Mr Vigfusson, founder of<br> the <b>North</b> <b>Atlantic</b> <b>Salmon</b> <b>Fund</b>, a body set up to protect wild<br> salmon stocks<br>,

Lakseoppdrett framfor sildefiske
<b>Lakseoppdrett</b> framfor sildefiske Isqueen får <b>oppdrettslokalitet</b>. Fiskerne<br> protesterer. Med åtte mot en stemme gikk formannskapet i Vestvågøy...<br>

Fremskrittet
Jeg sier altså ikke som den britiske utenriksminister, fugletitter og <b><br>sportsfisker</b> Sir Edward Grey gjorde ved slutten av sin yrkeskarriere, <br>at...<br>

«Rekekrig» i Sverige – godt fiske i Norge
...det nå forsøkes å finne løsninger som skal bedre situasjonen i svensk<br> <b>fiskeriforvaltning</b>. Kan dette overføres til norsk side? Altså, kan <br>norske...<br>

Så ikke forskjell på laks fra Driva og Surna
...... men forskerne klarte å skille ut en del fisk med <b>oppdrettsgener<br></b>. Skjellprøver av laks tatt i kilenot i Tingvoll- og Sunndalsfjorden <br>skulle...<br>

Washington Post: Nå kommer landbasert oppdrett
...Post: Nå kommer landbasert oppdrett Kortreist og lokalt produsert <b><br>oppdrettslaks</b> selges nå i den amerikanske hovedstaden. Kortreist og lokalt<br>...<br>

Hvor skal grensen for bading gå?
...retten. Selvikvåg framhevet den nederste delen av elva som et unikt<br> sted å drive <b>fluefiske</b> etter <b>laks</b> og viste til at elva kun er 1 meter<br> dyp og 15...<br>

Stein Malkenes ny styreleder i SalmonCamera
...får ansvar for oppfølging av kontakter i det internasjonale arbeidet<br> for <b>villaks</b> og <b>sjøørret</b>. Stein Malkenes har tidligere vært leder <br>i Norges...<br>

Delte meninger om taresituasjonen
Liten eller ingen påvirkning Gjennom sine årlige risikovurderinger for<br> <b>havbruksnæringen</b>, har <b>Havforskningsinstituttet</b> (HI) også sett på <br>påvirkningen...<br>

Fra gråstein til gull som fosforkilde
...for laks. I et prosjekt finansiert av Fiskeri- og <b>havbruksnæringens<br></b> forskningsfond (FHF), lyktes seniorforsker Sissel Albrektsen og kolleger<br>...<br>

Nulltoleranse for fiskerikriminalitet
revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra <b>fiskeriforvaltningen<br></b> til politi og påtalemyndighet er blant tiltakene fiskeriministeren...<br>

Utryddingsaksjonen for lakseparasitten Gyrodactylus salaris
...meir informasjon både om rotenonaksjonen og bevaringa av <b>laksefisk<br></b> til grunneigarane og lokale gjennom elveeigarlag, interesseorganisasjonar<br>,

Novartis Aqua selges
...er særlig anerkjent for sine fiskevaksiner og produkter for bekjempelse<br> av <b>lakselus</b>. Novartis Aqua selges til amerikanske Eli Lilly & Co. Foto<br>:

Vil ha null fiskerikrim
revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra <b>fiskeriforvaltningen<br></b> til politi og påtalemyndighet er blant tiltakene fiskeriministeren...<br>

Sier nei til villakskultivering
Sier nei til <b>villakskultivering</b> Fylkesmannen sier nei til utsetting <br>av <b>villaks</b> i Bordalselva, Strandaelva og Istadsbekken. Det står mye <br>bedre...<br>

Skattkammeret


Pionérar på grøn avlusing | Framtida
Pionérar på grøn avlusing | Framtida Tar kverken på <b>lakselusa</b> utan medikament<br> som skader miljøet. Ocea og Bremnes Seashore har inngått ei kontrakt..<br>.

Varsler nye tiltak mot fiskejuks
revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra <b>fiskeriforvaltningen<br></b> til politi og påtalemyndighet er blant tiltakene fiskeriministeren...<br>

Søker pilotkunder til droneprosjekt
Andreas Morland har utviklet en drone som skal effektivisere driften i<br> <b>havbruksnæringen</b>. Som vinner fikk Seasmart hjelp til å få ideen utviklet<br>...<br>

Støtter kystprosjekt
...rekke steder langs kysten. Fylkeskommunen i har i samarbeid med <b>havbruksnæringa<br></b> finansiert 'Strømmodell for Nordland' som vil bli et viktig verktøy..<br>.

Tråkking på et tabu - befolkningsvekst
...ned resten av planetens innbyggere bak vår rygg. Når Oregons <b>villaksbestand<br></b> kollapset denne våren, falt skylden på Sacramento Delta, hvor mye...<br>

Fisk i fugleperspektiv
Forsøket ble gjennomført på anlegget Rataran som driftes av SALMAR og <br>ACE. Sistnevnte driver utvikling og storskala-testing av ny <b>havbruksteknologi<br></b>.<br>

kr. 1 145 000 til pilotprosjektet Kystplan Helgeland
...rekke steder langs kysten. Fylkeskommunen i har i samarbeid med <b>havbruksnæringa<br></b> finansiert 'Strømmodell for Nordland' som vil bli et viktig verktøy..<br>.

Aspakers tålmodighet med bransjen er slutt
og presenterte flere tiltak hun mener vil hindre ulovligheter. <b>Fiskeriforvaltningen<br></b> skal blant annet gi bedre faglig bistand til politiet. Hun...<br>

Her er ALIs nye sjef
...er ALIs nye sjef Tor-Erland Nilsen (48) blir daglig leder i Alta <b>Laksefiskeri<br></b> Interessentskap (ALI) fra 1. september. Tor-Erland Nilsen (48<br>)

Fyllingen-spiller (26) vurderer å legge opp
...fra Partille utenfor Göteborg. Ungesson ble betraktet som en virkelig<br> <b>storfisk</b> da han takket ja til FyllingenBergen sist sommer. Og Ungesson<br>...<br>

Sør-Helgeland Regionråd gis tilsagn på kr. 1 145 000 til pilotprosjektet Kystplan Helgeland
...rekke steder langs kysten. Fylkeskommunen i har i samarbeid med <b>havbruksnæringa<br></b> finansiert 'Strømmodell for Nordland' som vil bli et viktig verktøy..<br>.

Kan bli stopp i utsett av Vossolaksen
...på samme nivå som tidsrommet 20000-2010 med et snitt på 44 <b>villakser<br></b>. Den store gytebestanden er dominert av kultivert smolt som er slept<br> ut...<br>

Konferanse om fremtidens smoltproduksjon
Konferanse om fremtidens smoltproduksjon Eksportverdien av norsk <b>lakseoppdrett<br></b> var i 2013 på 40 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig<br>...<br>

Novartis stempler ut
...fiskeoppdrett gjennom datterselskapet Novartis Aqua Norge. Novartis<br> Aqua Norge er særlig kjent for sine produkter for bekjempelse av <b>lakselus<br></b>.<br>

Kommer med nye tiltak mot juks
revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra <b>fiskeriforvaltningen<br></b> til politi og påtalemyndighet er blant tiltakene fiskeriministeren...<br>

Varsler tyngre skyts i kampen mot fiskejuks
...fartøyene, revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra <b><br>fiskeriforvaltningen</b> til politi og påtalemyndighet. Jeg har stor tillit<br> til...<br>

Frå pilledisk til laksefisk
Frå pilledisk til <b>laksefisk</b> Quynh Le tek over Havlandet Forskningslaboratorium<br>. Etter ti år som leiar for Vitusapoteket i Florø, er Quynh klar...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn