Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Hva kan være årsaken til nedgangen?
...80-tallet og frem til 2013. Hva kan årsaken være? <b>Lakselus</b>? Gyrodactylus<br> salaris? Rømning fra <b>oppdrettsanlegg</b>? Klimaendringer? Næringsforhold<br> på...<br>

Tilrettelagt fiske selger
...rapporten. Fra 2013 til 2014 var veksten på 10 prosent. Selv om <b>fluefiskesonene<br></b> ikke utgjør mer enn en til to prosent av det totale arealet i Fishspot<br>,

- Utviklingen går feil vei
...flubenzuroner vitner om at resistens er et stadig voksende problem <br>i <b>oppdrettsnæringen</b>. Les også: Økt bruk av legemidler mot <b>lakselus</b> <br>Programleder...<br>

Norsk nykommer i metall
...segment er i hovedsak utviklet med tanke på firmaer innen oppdrett <br>og <b>havbruk</b>, havnevakt, lostjenester, patruljering, skyss- og taxibåtnæringen<br> o.l<br>.

Etterlengtet laksevaksine fra Bergen
...årene. Med denne vaksinen vil vi både få bedre fiskevelferd og <b>lakseoppdretterne<br></b> får en stor lettelse i sitt arbeid. Gode vaksiner er en hovedårsak...<br>

Ny plan foreslår «teppelegging» av fjorder for oppdrett. Men disse vil ha laksen på land
...landsdsdelens svar på 'sunnmøringer' En av utfordringene er spredning<br> av <b>lakselus</b>, med stadig økende bruk av medisiner. LES OGSÅ: Mattilsynet<br>...<br>

Jegerforbundet vil utdanne norske villsvinjegere
...til villsvinjakt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Fylkeslaget<br> av <b>NJFF</b> i Akershus har nylig søkt Miljødirektoratet om 160.000 kroner<br> til...<br>

Vil la NRS doble i Altafjorden
...kommune fokuserte på mulig effekt av en oppdrettsøkning på <b>villaksen<br></b> og situasjonen for lakselus. Også mulig påvirkning for sjølaksefiskerne<br>,

Nok ett ILA-utbrudd i Lofoten
...Vestvågøy. STAMSUND: Mattilsynet melder at det er mistanke om infeksiøs<br> <b>lakseanemi</b> (ILA) i et <b>oppdrettsanlegg</b> ved Æsøya utenfor Stamsund. <br>Eier...<br>

Slik skal villsvinveksten stoppes
...Flere og flere jegere møter villsvinet under annen jakt, skriver <b>NJFF<br></b> i begrunnelsen for søknaden. Samtidig argumenterer <b>NJFF</b> med at villsvin<br>...<br>

Eit inkluderande samfunn, eller ei kald skulder?
...arbeidsplassar. Skal vi risikere eksisterande arbeidsplassar innan <br>sjø- og <b>havbruk</b>, reiseliv, turisme og andre fornybare næringar for dette<br> prosjektet...<br>

Åh Bergen, Bergen
...de også. Utlendinger tror jeg. Langt, langt der inne ligger Bolstadelva<br>/<b>Vosso</b>. I sin tid kjent for å ha Norges største laks, med snittvekt <br>på...<br>

– Sentraliseringskåtheten herjer landet
...av. Nærheten til skogsråstoff og annen biomasse, for eksempel fra framtidig<br> <b>havbruk</b>, gir Grenland et fortrinn, sammen med nærhet til markedene<br>.

Har stereoanlegg til over en halv million
...familien, og ikke går et annet sted. Jeg kunne for eksempel ha drevet<br> med <b>fluefiske</b> på New Zealand, og så hadde de ikke sett meg i det hele<br> tatt<br>.

Knurren Kurt
...skulle jo videre mot Bergen la på svøm igjen. Kom ikke så langt før<br> sulten kallet. Sild til middag. Blir litt lei innimellom. Av <b>Villaksen<br></b> Ari<br>

– Vi vil ikke ha mer rømt laks!
...måneder siden sa ordfører Laila Davidsen klart ifra om at hun ikke <br>ville ha mer <b>oppdrett</b> av fisk i Alta, men i NRK for et par dager siden<br> hadde hun...<br>

Jegerforbundet vil utdanne norske villsvinjegere
...til villsvinjakt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Fylkeslaget<br> av <b>NJFF</b> i Akershus har nylig søkt Miljødirektoratet om 160.000 kroner<br> til...<br>

Kvåsfossen og Røysgård-samlingen
...fjellhall i "kjelleren", hvor vi stolt kan få vise frem <b>villaks</b>, <br>sjøaure, elveaure og tidvis også ål til lokalbefolkning og tilreisende<br>. Alt...<br>

Nationen – Jegerforbundet vil utdanne norske villsvinjegere
...til villsvinjakt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Fylkeslaget<br> av <b>NJFF</b> i Akershus har nylig søkt Miljødirektoratet om 160.000 kroner<br> til...<br>

Man blir ikke frisk av politiske kompromisser. Bygg ett Helgelandssykehus for de syke!
...av teknologi- og kunnskapskrevende arbeidsplasser, fiskeri- og <b>havbruksnæringen<br></b> er en helt annen og befolkningen bosetter seg i stadig sterkere...<br>

Skapelsesprosessen
...blomstrende, ville han ha sagt at teknologiutvikling, aluminiumsproduksjon<br> og <b>havbruk</b> er den norske økonomiens hjerte, hjerne og lunger. Velferdsstaten<br>,

Vil utdanne villsvinjegere i Akershus
mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Derfor har Fylkeslaget av <b>NJFF</b> <br>i Akershus Forbundet vil i første omgang tilby opplæringen i villsvinjakt<br>...<br>

– Må samhandle mer med næringslivet
...kommune, sa Flått. Vi er rike på ressurser, ikke minst innen <b>havbruksmineraler<br></b> i Namdalen. Og vi har regionbyen Namsos. Vi har store muligheter ved<br>...<br>

– Øydelegg naturen med å kline inn kunst
Øydelegg naturen med å kline inn kunst <b>Kurt</b> <b>Oddekalv</b> i <b>Norges</b> <b>Miljøvernforbund<br></b> krev at Statens vegvesen sluttar å byggje kunstverk i naturen...<br>

– Dei øydelegg naturen med å kline inn kunst
Dei øydelegg naturen med å kline inn kunst <b>Kurt</b> <b>Oddekalv</b> i <b>Norges<br></b> <b>Miljøvernforbund</b> krev at Statens vegvesen sluttar å byggje kunstverk<br> i naturen...<br>

Millioninntekter til lokalsamfunnet
...øker. Fra 2013 til 2014 var veksten på 10 prosent. Selv om <b>fluefiskesonene<br></b> ikke utgjør mer enn en til to prosent av det totale arealet i Fishspot<br>,

Alsaker Fjordbruk utvidar utan for Tysnes
...ytterlegare med dei to nye utvidingane. Regjeringa har signalisert <br>at <b>havbruksnæringa</b> er eit satsingsområde i Norge. Då vil det bli bruk<br> for...<br>

- Det er summen av Petter Smart-ene som kan bli stor
...nå må kapre nye eksportinntekter: Hele den maritime bransjen, energi<br>, <b>havbruk</b>. Ny teknologi for omsorg, helse og undervisning - eller med<br>-tech...<br>

– Jeg forventer drapstrusler
og har også fulgt nøye med på ulike miljøorganisasjoner, som '<b>Redd</b> <b><br>villaksen</b>' osv. Illsinte miljøvernere som krangler med hverandre er ganske<br>...<br>

Avslører rekkefølgen på Radio Alta
...spenneing. Vi vet mange sitrer av spenning nå, sier Halvorsen som selv<br> er <b>laksefisker</b> og spent på egen plassering i køen. Mandag i neste uke<br>, 2<br>.

– Ikke greit å destruere millioner av verpehøns
...marin ingrediensindustri Carvajal og hennes kolleger jobber til daglig<br> med <b>havbruks</b> og fiskeriindustrien. Bransjen har i mange år jobbet med<br>...<br>

Kan turisme bli vekstnæring i Melhus?
...følge når det gjelder å få Melhus mer kjent i reiselivssammenheng. <b><br>Gaula</b> er allerede ei kjent <b>lakseelv</b>, og betyr mye for lokalt næringsliv<br> i...<br>

Forskningsdrevet innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg
Med større kontroll over Dette er med på å løfte <b>havbruksnæringen</b> og<br> leverandørindustrien videre til neste generasjon <b>havbruk</b>, sier Nils<br> Haga<br>,

Venstre gir ikke opp helårlig fergedrift
sier Valle. Arne Ivar Mikalsen viser til at Nordland har <b>havbruk</b> og <br>opplevelsesturisme som satsingsområder. Et annet mål er å øke turistsesongen<br>...<br>

IKEA på innsiden
...som produserer laksen følger en global standard for miljøsertifisert<br> <b>havbruk</b>. Overrasket over miljøprofil Elevene fra Kirkenær er veldig<br> godt...<br>

Fortsatt for dårlig sikkerhet
...yrkene man kan velge. I følge beregninger gjort av SINTEF Fiskeri og<br> <b>havbruk</b>, er det ti ganger farligere å være norsk sjarkfisker enn bonde<br>.

I denne elva er det smittefrykt
...krever i et enstemmig vedtak at Mattilsynet, Fylkesmannen og Tanavassdraget<br> <b>fiskeforvaltning</b> (TF) iverksetter konkrete tiltak for å hindre at en<br>...<br>

Vi kaster tre millioner høner på dynga
...jordforbedringsmiddel. Mobile slakterier løsningen? Carvajal arbeider<br> til daglig med <b>havbruks</b>- og fiskeriindustrien hvor noe av oppgaven <br>er å nyttiggjøre seg...<br>

2015 vil bli husket som året da våre demokratiske myndigheter la til rette for økt motorisering av menneskelige fritidsaktiviteter i vill og uberørt natur
Statskog og de private, involveres? Hva med jeger- og <b>sportsfiskerforeningene<br></b> og reindriftsnæringen? ... Og annet som det sikkert er uenighet...<br>

Slipper å utrede konsekvensene?
...påvirket av en økning på Mortensen fra 3.600 tonn til 7.200 tonn <b>oppdrettslaks<br></b>. Selv om det ser ut for at det er snakk om en dobling, vil NRS...<br>

Venstre lover ny fergekamp
sier Valle. Arne Ivar Mikalsen viser til at Nordland har <b>havbruk</b> og <br>opplevelsesturisme som satsingsområder. Et annet mål er å øke turistsesongen<br>...<br>

Nokre tog på Vossebanen vert erstatta med buss komande fire veker
...dreneringsanlegg Rassikring Montering naudlys i Hernestunnellen Svillebyte<br> Flaumsikring langs <b>Vosso</b> Det er svært viktige arbeid som skal gjerast<br>.

Aker drar på handletur i krisetider: - Har en langsiktig tro på olje og gass
...vi er investert i dag. Dermed er det sektorer som fisk- og <b>havbruk<br></b>, offshorerederier, oljeservice og olje som Aker fortsetter å satse på<br>. I det...<br>

Presseklipp: India. Fjord med grønn laks. Vannbransjen. Ny undervanns kamerateknologi…
http://www.nrk.no/sapmi/island_-_-dette-kan-skje-ogsa-i-norge-1.12231088<br> Frøya.no: Science fiction i <b>havbruksnæringen</b>. Hele 150 deltakere, alt<br> fra røktere til ledelsen i oppdrettsnæringen, møtte...<br>

Kommentar: Strategi for FoU?
...utvikling i en eller annen form. Og noen Fiskeri- og <b>havbruksnæringens<br></b> forskningsfond (FHF) har tatt bedriftenes behov for bedre styring av<br> forskning...<br>

Vil gjøre verpehøns til mat – ikke avfall
...marin ingrediensindustri Carvajal og hennes kolleger jobber til daglig<br> med <b>havbruks</b>- og fiskeriindustrien. Bransjen har i mange år jobbet <br>med...<br>

«Jegernes innflytelse på dyrelivet bør innsnevres»
...og samarbeid hund-eier.Jegerinteressene i organisert form (som <b>NJFF<br></b>) har til hovedformål å ivareta jegernes følelsesliv. Farstad i <b>NJFF<br></b> snakker...<br>

- Har vært uheldig for Folkehelseinstituttet
...hender. Les også: Folkehelseinstituttet vurderer å fjerne kilosummering<br> av <b>lakselusmidler</b> - Vi som selger de ulike legemidlene har i år, gjennom<br>...<br>

- Prisen for å holde lusetallene nede er høy
...tallene for legemiddelforbruket i norsk oppdrettsnæring. Fiskeri- og<br> <b>havbruksnæringens</b> landsforening (FHL) har allerede publisert sine tall<br> over...<br>

Møte i Regional- og næringsutvalet 3. mars
...utviklinga i Halsa kommune. Etterpå er det orientering om <b>lakselus<br></b>, orientering om forsking på lukka <b>oppdrettsanlegg</b> og synfaring hjå<br> Aakvik...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn