Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Laksebeholdningen legger på seg
Laksebeholdningen legger på seg Den norske biomassen av <b>oppdrettslaks<br></b> var på romslige 712.000 tonn ved årsskiftet. Det fôres godt i sjøen <br>i vinter<br>.

- Rømt triploid laks utgjør en langt mindre risiko
...fordelen med triploid laks er at den ikke kan krysse seg med <b>villaksen<br></b>, sier Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet. Den har med <br>andre...<br>

Rundt 100 på havbruksmøte i Oslo
Rundt 100 på <b>havbruksmøte</b> i Oslo Rundt 100 interessenter deltok på <b><br>FHL</b> og Teknas møte i Oslo tirsdag kveld. Oppdatert: 27.01.2015 18:30 <br>User...<br>

Fôrforbruket opp 7 prosent i 2014
...til 1,7 millioner tonn. Det viser siste statistikk fra <b>FHL</b> Akvafakta<br>. Statistikken gjelder mengde omsatt innenlands produsert fôr. For laks<br> var...<br>

Har levert ny katamaran
...henhold til DNV Nordisk båtstandard, og sikrer trygge arbeidsforhold<br> i <b>havbruksnæringa</b>, heter det i en pressemelding. Framdriften besørges<br> av to...<br>

Død oppdrettslaks gyter ikke
...hvordan innslaget av oppdrettslaks i elvene beregnes statistisk. Det<br> iverksettes <b>prøvefiske</b> etter oppdrettslaks i en elv, og en får 50 <b><br>lakser</b>...<br>

Leverte oppdrettskatamaran til Troms
...til DNV Nordisk båtstandard, og sikrer trygge arbeidsforhold i <b>havbruksnæringen<br></b>. Framdriften besørges av to John Deere dieselmotorer som hver...<br>

Åpner seg et nytt marked
...næringen spesielt hardt, sier administrerende direktør i Fiskeri- og<br> <b>havbruksnæringens</b> landsforening (FHL), Geir Ove Ystmark. Humanitært<br> marked...<br>

Skeptisk til landbasert oppdrett
Skeptisk til landbasert <b>oppdrett</b> <b>Havforskningsinstituttets</b> direktør<br>, Tore Nepstad stiller seg spørrende til idéen om landbasert oppdrett <br>i Norge<br>.

Lamberg er forsker -- Sterud er politiker
...det er ingen sammenheng mellom fangststatistikk og bestandsutviklingen<br> til vill <b>laksefisk</b>. Erik Steruds kommentar er at Anders Lamberg er <br>ingen...<br>

Kommentar: Fartsblind av stor sjømateksport
...Sjømatalliansen og er hentet fra deres hjemmesider. Kristin Alnes. <br>Foto: <b>FHL</b> Det er nærmest blitt en tradisjon ved nyttår at Norges Sjømatråd<br> legger fram...<br>

- Lakselus kan utrydde laksestammer
- <b>Lakselus</b> kan utrydde laksestammer - Hvis utslippene kommer enda mer<br> ut av kontroll, mener jeg selv at <b>lakselusen</b> klart vil kunne utrydde<br> både...<br>

Slakter ørret fra Gobiørkenen neste høst
Slakter ørret fra Gobiørkenen neste høst Lørdag ble de første <b>ørreteggene<br></b> mottatt ved <b>oppdrettsanlegget</b> Urumqi som ligger rett i utkanten av<br>...<br>

- Kan ikke være på defensiven etter all rømmingen
...man heller ikke glemme at dette er en kamp mellom to miljøer (<b>villaks<br></b>- og <b>havbruksnæringen</b>), hvor oppdrettsæringen henger flere hakk etter<br>. Det...<br>

Slik er rømmingssituasjonen
...svært krevende forhold. Angelskår, Osterøy kommune Aktør: Sjøtroll <b><br>Havbruk</b> Omfang: 63 000 regnbueørret Årsak: Anlegget er blitt påført skade<br>...<br>

Noreg-Kina-samarbeid held fram
...for seg arealplanlegging, berekningar av bereevne og økosystembasert<br> tilnærming til <b>havbruk</b>. Aktivitetane skal gå for seg både i Kina og<br> Noreg<br>.

Nattarbeid med trailer
...om saken i 19-tiden mandag kveld. Traileren som var fullastet med <b><br>laks</b> lå da i grøfta på vei opp fra <b>oppdrettsanlegget</b> til Salaks i Rotvika<br>.

Denne maskinen kan revolusjonere fiskebåtane
...(bedøvd) fisk å handtere. Bedøvaren var opphavleg utvikla for <b>lakseoppdrett<br></b>-slakteria, men då også slakteria som tok i mot oppdrettstorsk også...<br>

– Ikke bare fangststatistikk, sier elveeierorganisasjonen
...fangststatistikk, sier elveeierorganisasjonen Fagsjef Erik Sterud i<br> elveeierorganisasjonen <b>Norske</b> <b>Lakseelver</b> sier at fangststatistikkene<br> er mer nøyaktige nå...<br>

Trenton Music Riot Heats Up Film Fest Opener
...www.njfilmfest.com or call 848-932-8482. Other <b>NJFF</b> Highlights Thursday<br> February 5: Eadweard Muybridge, Zoopraxographer, about the forefather<br> of...<br>

Slår tilbake mot rasende fiskere
...opp igjen. Fiskerne i fylket er frustrert over rømt <b>oppdrettsfisk</b> <br>og sportsfiskere fra Askøy uttrykker stor misnøye med situasjonen. Administrerende<br>...<br>

Gikk i fengsel for å verne Lygna
...besøkssenteret som er under planlegging kan få status som et av fire<br> nasjonale <b>villakssentere</b>. - Det er første gang jeg er her, og jeg må<br> si...<br>

Sjøtroll har fått inn 15.000 regnbueørret
...dokumentert at regnbueørreten svømme opp til gytegropene og roter til<br> eggene til <b>villaksen</b>, sier Berglund. Han forteller at fisken de får<br> inn blir...<br>

Årsmøte Vestnorsk Havbrukslag
Årsmøte Vestnorsk <b>Havbrukslag</b> Tweet Tweet av Karin Gammelsæter<br>

Nationen – R
...i to nøter. I begge merdane er det 400 600 gram stor <b>laks</b>. Denne <br>fisken er nyleg medisinert. Begge <b>oppdrettsselskapa</b> er førebels usikre<br> på omfanget...<br>

- Skognæringen har enormt potensial
...potensiale. Kobling til andre næringer som byggenæringen og til og <br>med <b>havbruksnæringen</b>, er en nødvendig del av framtidig tankegang. Fylkeskommunen<br> er...<br>

Tror ikke på landbasert oppdrett
...bestemme seg. - Det er mye fokusering på lukkede anlegg i <b>oppdrettsnæringen<br></b> for tiden. Både <b>lakselus</b> og den siste tidens rømninger har fått mange<br>...<br>

PR-stormen etter «Nina»
...laksehovedstad' Bergen er fulle av rømt laks og regnbueørret. <b>Sportsfiskerne<br></b> får rikelig av spalteplass til å formidle sin frustrasjon. Det er...<br>

Har anmeld oppdrettarar
...anmeld oppdrettarar Seks rømmingar av oppdrettsfisk er så langt anmelde<br> av <b>Kurt</b> <b>Oddekalv</b> sitt forbund, derav to lokale selskap. Dette ser<br> me...<br>

Politikerne ser bort fra alle helse- og miljøfaglige råd hvis blyhaglforbudet oppheves
...mulig opphevelse av blyhaglforbudet. Blyhaglsaken Norges jeger- og <br>fiskerforbund (<b>NJFF</b>) var på 90-tallet en av pådriverne bak totalforbudet<br> mot...<br>

Hanseatenes tilbakekomst?
...tradisjonelle fiskeriene, og vi har videreforedling fra både fiskeri<br> og <b>havbruk</b>. Dette bidrar til lokal vekst, arbeidsplasser og sikrer <br>at samfunnene...<br>

- Brønnbåtkapasiteten er god nok
...denne høsten har vært spesiell, understreker han. Etter at <b>lakselusutfordringene<br></b> har økt i takt med oppblomstringen av AGD har man kommet dit...<br>

- Betong er havbruksframtiden
- Betong er <b>havbruksframtiden</b> Fiskeoppdrett i betongtanker skal eliminere<br> sykdom. Konseptet kan bli framtidsnæring for Nordmøre, mener redaktør<br>.

Sjalekvaler
...glapp for lekpredikanten. Han kom seg aldri til Overhalla, ved bredden<br> av <b>lakseelven</b> <b>Namsen</b>. Jeg pleier å si at jeg er heldig som kommer<br> fra et...<br>

Fattig lakselus-forsker ble millionær
Fattig <b>lakselus</b>-forsker ble millionær Agderposten brukte lørdag seks<br> sider på Baard Johannessen, inkludert nesten hele førstesida. Avisen <br>skriver...<br>

Uakseptabel konkurransevridning
...fabrikker må konkurrere Siden midten av 1990-tallet har <b>FHL</b> og Norges<br> Sildesalgslag i fellesskap forvaltet en egen bransjestandard for hvordan<br>...<br>

Årssamling Midtnorsk havbrukslag
Årssamling Midtnorsk <b>havbrukslag</b> Tweet Tweet av Karin Gammelsæter<br>

Nok en rømming
Nok en rømming Nok et <b>oppdrettsanlegg</b> melder om rømt <b>laks</b>. Bolaks <br>på Lyngnes i Fusa opplyste i helgen til Fiskeridirektoratet om en rift<br> i en...<br>

26.01.2015 Nyheter.
...er Lundin Norway, Petoro, Maersk Oil og Det norske oljeselskap. Eksporten<br> av fersk <b>oppdrettslaks</b> i uke-3 var 15.946 tonn (15.662 tonn uken før<br>)

Lemper ut lakseaksje - satser på teknologi
...Nordea. Nordea omrokerer i porteføljen av foretrukne aksjer, hvor <b><br>lakseoppdretteren</b> Salmar lempes ut til fordel for teknologi denne uken<br>. Etter...<br>

Etablerer sonestruktur i Vesterålen
...som en følge av at anleggene ikke har klart å holde kontroll på <b>lakselusa<br></b>, og derfor utgjør smittefare for andre anlegg. Som et ledd i kampen..<br>.

- Urettferdig at vi skal rydde opp etter oppdretterne
- Urettferdig at vi skal rydde opp etter <b>oppdretterne</b> Hundrevis av kilo<br> rømt <b>regnbueørret</b> dratt i land på dugnad på Askøy. <b>Oppdretterne</b> burde<br>...<br>

Venter prisfall denne uken
...000 tonn. - Gjennom høsten var det betydelige utfordringer knyttet <br>til <b>lakselus</b> og AGD, derfor ble det bare en begrenset tilvekst. - Kaldere<br>...<br>

Myrseth satser på solaksje etter stup
...at aksjen har falt kraftig det siste året, mens den færøyske <b>lakseoppdretteren<br></b> Bakkafrost må vike plass. - På toppen av et generelt negativt...<br>

Reagerer på negativt mediefokus
...i forbindelse med rømmingene etter stormen ' Fiskeri- og <b>havbruksnæringens<br></b> landsforening (FHL) sier oppdrettsselskapene har hatt god dialog med<br>...<br>

Får ikke frem i media hva vi har gjort
...tekstmeldinger, sier han. Han benytter samtidig anledningen til å rose<br> <b>sportsfiskeren</b> for den innsatsen de gjør for å fisk opp den rømte fisken<br>.

Forstår kritikken
Forstår kritikken - Vi er svært imponert over den innsatsen som <b>sportsfiskerne<br></b> har gjort. Uten den innsatsen hadde vi aldri kunnet klart å ta...<br>

Vil jobbe med noe mer meningsfylt
...fattigste menneskene på planeten enn å bistå med kunnskap til rike <b><br>lakseoppdrettere</b>, sier Johannessen. Kjemper for sin rett - Akkurat nå<br> bruker...<br>

Rekordhøy gjenutsetting i en svak laksesesong
<b>Rekordhøy</b> gjenutsetting i en svak <b>laksesesong</b> En femtedel av fisken<br> som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake. - <br>Det...<br>

Redder fisken med kanonskudd
bærekraftig og lønnsomt fiskeri, ifølge Fiskeri- og <b>havbruksnæringens<br></b> forskningsfond. På Havforskningsinstituttet satses det nå tungt på forskning<br>...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn