Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Etter mus kommer rev
...fram mange valper i kullene sine, sier jaktkonsulent Roar Lundby i <b><br>NJFF</b>. PÅVIRKER RYPEBESTANDEN Reven spiser det de kommer over av egg, <br>hareunger...<br>

Dødfødt om forskning fra Pelsdyrutvalget
...Pelsdyrutvalget Innlegg av Hilde Valbjørn Hagelin Regjeringens Pelsdyrutvalg<br> ønsker mer <b>forskning</b> på hvordan drive <b>oppdrett</b> uten bur hvis man <br>velger å...<br>

Hatten eller laksen?
...står jeg på land. Gjennomblaut. Fiskestanga fortsatt høyrehånda. <b>Laksen<br></b> spratt av flua. Den fine fiskehatten med <b>fluesamlingen</b> hadde elva <br>tatt...<br>

Cocktail mot lakselus
Cocktail mot <b>lakselus</b> En riktig cocktail av bakterier og et bedre fôr<br> til rensefiskyngelen er viktige våpen i kampen mot <b>lakselus</b>. <b>Lakselus<br></b> er...<br>

- Legitimiteten til Norges sjømatråd vil utfordres
- Legitimiteten til Norges sjømatråd vil utfordres <b>FHL</b> foreslår en snarlig<br> reduksjon av markedsavgiften<br>.

Beste uke på tre år for Oslo Børs
med fallende rater i et svakt riggmarked, samtidig som høye <b>laksepriser<br></b> gir gode tider for <b>oppdretterne</b>. Seadrill har blitt kraftig rammet<br> av...<br>

Nå fester Fredriksen
...Fredriksen har en eierandel på vel 24 prosent, og i verdens største<br> <b>lakseoppdretter</b> Marine Harvest, hvor skipsrederen eier over 28 prosent<br>. I laks og...<br>

Kristian Valen sang på Fredriksens fest
...Fredriksen har en eierandel på vel 24 prosent, og i verdens største<br> <b>lakseoppdretter</b> Marine Harvest, hvor skipsrederen eier over 28 prosent<br>. I laks og...<br>

Satser fire millioner på denne lusespiseren
Prosjektet er døpt 'Optimalisering av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode<br> for <b>oppdrettslaks</b> (AVLUS)' og er tidligere omtalt i Altaposten<br>.

Ørretfiske og datasenter
<b>Ørretfiske</b> og datasenter I september begynte han som fagansvarlig for<br> datasenter i Helse Nord. Fred Lia har som en av få i Norge, nylig avlagt<br>...<br>

Arrangerer seminaret ”Den blå matrevolusjon”
Arrangerer seminaret Den blå matrevolusjon <b>FHL</b> og Tekna arrangerer i<br> januar seminaret Den blå matrevolusjon . Det fremgår av en melding på<br> FHLs...<br>

Ordfører Erik har soveposen klar
...DNT Elverum med Barnas Turlag Villmarksgruppa ved Ungdommens hus <b>NJFF<br></b> Hedmark Nordre Elverum jakt- og fiskeforening Elverum turforening Elverum<br>...<br>

Overleverte nytt servicefartøy
melder verftet i en pressemelding. Dette er et servicefartøy til <b>havbruksnæringen<br></b>, og fartøyet er utviklet av Møre Maritime AS og Nybygget Frøy...<br>

Høyeste snittpris siden 1991
...10-12 år. I Stortingets hender Norge er den ubestridte markedslederen<br> for <b>oppdrettslaks</b>, og det er et politisk anliggende å legge til rette<br> for...<br>

Moen Marin med dobbeltleveranse til Shetland
...henhold til DNV Nordisk båtstandard for å sikre trygge arbeidsforhold<br> i <b>havbruksnæringa</b>, skriver båtbygger Moen Marin i en pressemelding. <br>AJAX og...<br>

Sidelengs for julelaksen
...uke er på 2-5 kilo, og der er prisen stabil, mens det er lite <b>storfisk<br></b> tilgjengelig, sier han og viser til priser på 40 kroner på 3-5. 5+ er<br>...<br>

Knowit satser på havnæringene
...Colours har spisskompetanse innen offshore olje & gass, shipping og<br> <b>havbruksnæringen</b>. Colours har 27 medarbeidere i Bergen, Oslo og Stavanger<br>,

Sjøtroll frifunnet i lagmannsretten
Sjøtroll frifunnet i lagmannsretten Gulating lagmannsrett har enstemmig<br> frifunnet Sjøtroll <b>Havbruk</b> etter en rømming i 2010<br>.

Presseklipp: Fredriksen-døtrene er Norges mektigste. Verdiskapningen pr innbygger i Oslo øker raskere enn ellers i landet.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-torsk-pa-kinesiske-middagstallerkener<br>-7831778.html Roan hytteforening: <b>HAVBRUKSANLEGG</b> - REFSNES LAKS AS. <br>Roan.kommune.no Etablering av ny lokalitet...<br>

Tariffkonferansen 21. - 22. april 2015
Tariffkonferansen 21. - 22. april 2015 Fiskeri- og <b>Havbruksnæringens</b> <br>Landsforening (FHL), NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke inviterer<br>...<br>

Scientific research gets animated
...peer-to-peer cluster to prove provably fuzzy symmetries s <b>influence<br></b> on the work of Japanese mad scientist Karthik <b>Lakshminarayanan</b>. This<br> study...<br>

Sletta Verft med nytt servicefartøy
...Server' til Frøy Akvaressurs AS. Nybygget skal benyttes av <b>havbruksnæringen<br></b>, melder Sletta Verft og Frøy Akvaressurs i en felles pressemelding<br>.

Overleverte ”Frøy Server” til havbruksnæringa
Overleverte Frøy Server til <b>havbruksnæringa</b> Se bildene<br>.

Biomassen stiger - Børs og finans - Hegnar.no
...fra samme periode i fjor. Tall fra Fiskeri- og <b>havbruksnæringens</b> <br>landsforenings (FHL) viser torsdag at den stående laksebiomassen ved utgangen<br>...<br>

Dette er årets mest leste saker
Dette er årets mest leste saker Mattrygghet, <b>lakselus</b>, kommentarer og<br> videoer. Her er de mest populære sakene på iLaks i 2014. Den mest leste<br>...<br>

Musår gir revår
...fått bekreftet på den første sporsnøen, sier jaktkonsulent Roar Lundby<br> i <b>NJFF</b>. Revene spiser det de kommer over av egg, hareunger og rådyrkalver<br>,

Planlegger oppdrettsanlegg på omstridte fiskeområder
...ble fjernet fra kystsoneplanen etter innsigelse om fiskefelt og nærhet<br> til <b>villaksstamme</b>, i kommunestyrene. Fire ble sendt til mekling og <br>tre...<br>

Immunsystemet svekket hos laksesmolt
var nedregulert under smoltifisering og ukene etter. Dette kan gjøre <b><br>oppdrettslaksen</b> til et lett offer for virussmitte i sjø. <b>Lakseunger</b> <br>holdt...<br>

Skretting: - Fôrprisene vil gå opp
...9,04, men kursen har vært så høy som 9,7. For <b>oppdretterne</b> og eksportørene<br> av norsk <b>laks</b> er disse valutakursene isolert sett gode nyheter når <br>det...<br>

Lagde mat til politikerne
...forrige uke, som er finansiert gjennom Nordland fylkeskommunes <b>havbruksfond<br></b>, står Fiskeriparken AS og Opplæringskontoret for Nordre Nordland<br>,

Vil fjerne kontrollen om fisken fra fiskerne
...Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og <b>Havbruksnæringens<br></b> Landsforening (FHL). Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen og...<br>

Ysting i offentligheten
...presentert. Vi vet at de plukker urter, vi vet at kjøkkensjefen hater<br> <b>oppdrettslaks</b>, og at det er dyrt. I sakprosaens verden synes det lettere<br> å...<br>

VKM-rapporten får god oppmerksomhet i Frankrike
...Frankrike Vitenskapskomiteen for Mattrygghets nytte og risikovurdering<br> av norsk <b>oppdrettslaks</b>, anbefaler alle å spiser mer <b>laks</b>. Sjømatrådet<br>...<br>

Laks øker -- pelagisk svekkes
...Færøyene økt jevnt. Eksporttallene frem til og med oktober viser at<br> de færøyske <b>oppdretterne</b> hadde eksportert 54.000 tonn <b>laks</b> til en<br> verdi av 2,4<br>

Like og ulike næringer
Like og ulike næringer Assisterende direktør i <b>FHL</b>, Trond Davidsen, <br>sier at deler av laksenæringen har de samme utfordringene som hvitfisknæringen<br>...<br>

Nå stiger biomassen
...slakt og eksport kombinert med økt fôring, øker nå beholdningen av <b><br>oppdrettslaks</b> i sjøen i tyngde relativt til 2013. Opp fire prosent I <br>løpet...<br>

Vil frata fiskerne kontroll - DN.no
...Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og <b>Havbruksnæringens<br></b> <b>Landsforening</b> (<b>FHL</b>). Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen <br>og...<br>

Kapital: Oddekalvs inkassoseilas med øl og vin
Kapital: Oddekalvs inkassoseilas med øl og vin <b>Norges</b> <b>Miljøvernforbund<br></b> har hele 79 betalingsanmerkninger, skriver Kapital. Oppdatert: 18.12<br>.2014...<br>

Anbefaler forlenget havbeite
Anbefaler forlenget havbeite Fiskeridirektoratet anbefaler at Aegir <b>Havbruk<br></b> AS får forlenget sin tillatelse for havbeite med hummer ved Ydstesteinen<br>...<br>

Museår gir rekordmange rev
...fått bekreftet på den første sporsnøen, sier jaktkonsulent Roar Lundby<br> i <b>NJFF</b>. Tidligere lukrativt Revene spiser det de kommer over av egg<br>, hareunger...<br>

Ny mistanke om PD-smitte
...mistanke om PD-smitte Mattilsynet har mistanke om et nytt utbrudd av<br> <b>laksesykdommen</b> <b>PD</b> (Pancreas Disease). FLATANGER: Det er sterk grunn<br> til...<br>

- Nok oppdrett i Skjerstadfjorden
...(Gifas) har søkt Nordland fylkeskommune om konsesjon for 780 tonn <b><br>laks</b> på Mjønes., og striden om planer om nye <b>oppdrettsanlegg</b> i Skjerstadfjorden<br>...<br>

Sliper knivene før kampen om Sjømatrådets fremtid
...motstand mot den nåværende finansieringen av Norges Sjømatråd. <b>Storfisken<br></b> Marine Harvest betaler årlig 70 millioner kroner i eksportavgift til<br>...<br>

Kortlevd Russland-effekt for Bakkafrost
...blitt for dyrt for russerne. DNB Markets tror den færøyske <b>oppdretteren<br></b> Import av <b>laks</b> og andre utenlandske varer har blitt dramatisk mye <br>dyrere...<br>

Rognkjeksoppdretter får kommunal millionstøtte
Produksjonsanlegget er dimensjonert for en årsproduksjon av 2,5 millioner<br> rognkjeks, som oppdrettsnæringen bruker i kampen mot <b>lakselus</b>. Av redaksjonen<br>

Presseklipp: Laks betyr fjernvarme og brønnbåt står på grunn
...fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, <br>Fiskeridirektoratet og <b>FHL</b> glede av å invitere til miljøseminar i Florø<br> 10.-11<br>.

- Ikke vår oppgave å ta et moralskt standpunkt
...ser ikke på det som sin oppgave å gjøre en etisk vurdering av <b>pelsoppdrett<br></b>. Vi ser vår rolle som tilrettelegger for <b>forskning</b> på området. Så..<br>.

Slow Food negative til oppdrettslaks
Slow Food negative til <b>oppdrettslaks</b> Grasrot-organisasjonen Slow Food<br> gjentar sitt negative standpunkt til <b>oppdrettslaks</b>. Oppdatert: 18.12<br>.2014...<br>

Denne karen blir det mange av i vinter
...fått bekreftet på den første sporsnøen, sier jaktkonsulent Roar Lundby<br> i <b>NJFF</b>. Tidligere lukrativt Revene spiser det de kommer over av egg<br>, hareunger...<br>

Topptur-lodge i Øksendalen
...første 'ski lodge'. Lort Phillips er Nordmøre-entusiasten og <b>laksefiskeren<br></b> fra Wales, som på slutten av 1800-tallet bygde Phillipshaugen i Øksendal<br>.
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn