Sidekart   |   Kontakt oss
 
 

Du er her: Nyheter  »  Arkiv  »  Fiskenytt fra media   SØK    
 Vant første større sak mot oppdrettere
...at lyngdølen Baard Johannessen oppfant en ny metode for bekjempelse<br> av <b>lakselus</b>, har Nordhordland Tingrett dømt Tombre - Jeg har nettopp<br> fått...<br>

God håndtering av kongekrabben
...relativt ny art i våre havområder. For Sjømat Norge (tidligere <b>FHL<br></b>) har det vært viktig at myndighetene etablerer et stabilt og forutsigbart<br>...<br>

Treårig samarbeidsavtale
opplyser skolen videre. Etter et vellykka møte ble det middag, der også<br> Bjørn Kvalheim fra opplæringskontoret for Fiskeri og <b>Havbruk</b> var invitert<br>.

Vi står foran et stort nytt industriløft, som er langt mer omfattende enn vanlig effektivisering og tilpasning
...til ilandføring skal plasseres: 1. Hensyn til kystnært fiske og <b>havbruk<br></b> står sterkt. Alvorlige arealkonflikter må unngås. 2. Miljøet må sikres<br>...<br>

LEDIG FISKE I STRYN
stenger 17-19juli,4 stenger 21-25 juli,4 stenger 19-28 aug,3 stenger 28<br>-31 aug,4 stenger Bestill på bskontor@<b>sportsfiskere</b>.no eller mob.90918047<br>

Framleis aukande resistens mot lakselusmiddel
Framleis aukande resistens mot <b>lakselusmiddel</b> Aukande forskriving og<br> forbruk av medikament mot <b>lakselus</b> har medført nedsett følsamheit og<br> resistens...<br>

Hun står bak Nord-Norges beste forretningsidé
...handler om å effektivisere gjenfangst av rømt fisk i norsk oppdrett<br>- og <b>havbruksnæring</b>, sier han. Venture Cup er et viktig arrangement <br>for å møte...<br>

Oppdretterne må slutte å sutre
...må slutte å sutre Debatten rundt videre vekst i oppdrettsnæringen har<br> gått høyt på <b>FHL</b>-møtet i Bodø denne uken, og vi er enig med toppsjef<br> i...<br>

Havbruket må til havs
<b>Havbruket</b> må til havs Skal <b>havbruket</b> fylle oljeindustriens sko, må<br> næringen ta et teknologisk kvantesprang til havs. <b>Havbrukspionérer</b> <br>ønsker...<br>

Grønt lys til landets første landbaserte matfiskoppdrett
...har 27. mars gitt Fredrikstad Seafoods tilsagn om <b>forskningstillatelse<br></b> til <b>matfiskoppdrett</b> av <b>laks</b> i landbasert anlegg. Fredrikstad Seafoods<br>...<br>

Har fått «ja» til lakseoppdrett på Øra
Har fått 'ja' til <b>lakseoppdrett</b> på Øra Fiskeridirektoratet har gitt <br>Fredrikstad Seafoods tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett<br>...<br>

Styrker lakseoppsynet etter omfattende ulovlig fiske
Styrker <b>lakseoppsynet</b> etter omfattende ulovlig <b>fiske</b> Til sammen 12<br>.000 meter <b>laksegarn</b> er beslaglagt og 70 personer anmeldt<br>.

Forskningstillatelse til landbasert lakseoppdrett
<b>Forskningstillatelse</b> til landbasert <b>lakseoppdrett</b> Fiskeridirektoratet<br> har 27. mars gitt Fredrikstad Seafoods AS tilsagn om <b>forskningstillatelse<br></b>...<br>

Moen fekk heidersprisen
...og nærmiljøet. Markeringa og utdeling av den gjeve prisen fann stad<br> under <b>NJFF</b> Sogn og Fjordane sitt årsmøte førre helg. Vidar har vore<br> med i...<br>

Vil at omsetning på 50 tusen skal utløse krabbekvote
...kvotestige som også omfatter inntekt fra både fiskeri og næringskombinasjon<br> (<b>laksefiske</b>, jordbruk, utmarksnæring og reindrift) som grunnlag for<br> å...<br>

Endre fekk nærkontakt med spekkhoggar på fisketur
...meg nokså trygg på at de to mest brukte setningene blant den gjengse<br>, norske <b>sportsfisker</b> er: 'Det var nå godt å komme seg ut i litt frisk<br> luft<br>'

Staten bøtelegges av Økokrim
...til tildelingen av såkalte grønne konsesjoner til lakse- og <b>ørretoppdrett<br></b>. - Opplysninger om tildeling av løyver ble videreformidlet til selskaper<br>...<br>

Forskrift om endring i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen
Forskrift om endring i forskrift om fisketider for <b>fiske</b> etter anadrome<br> <b>laksefisk</b> i sjøen Dato FOR-2015-03-23-279 Departement Klima- og miljødepartementet<br>...<br>

SE enda flere foto fra FHLs landsmøte
...IntraFish har nå publisert ytterligere 51 bilder fra Sjømat Norge (<br>tidligere <b>FHL</b>) sin årssamling og generalforsamling i Bodø. Trykk HER<br>. Alle...<br>

Seminar om selforvaltning på Agder
...kystkommunene i Agder, fylkeskommunene, Fylkesmannen, Statens naturoppsyn<br>, <b>NJFF</b> i Agderfylkene, lokallag i Fiskarlaget Sør og andre. Fageksperter<br>...<br>

FHL: - Døren er alltid åpen for NSL
<b>FHL</b>: - Døren er alltid åpen for NSL Organisasjonsutvalget anbefaler <br>at <b>FHL</b> søker en fusjon med NSL. Nå skal dialogen intensiveres i håp <br>om å...<br>

I dødens posisjon
I dødens posisjon <b>Lakselusnivået</b> skal definere vekst i Norges viktigste<br> eksportnæring etter oljen. Med det kan regjeringen Solberg ha malt seg<br>...<br>

Mattilsynet reviderer akvakulturdriftsforskriften
...Risikovurderingen fra VKM om fiskehelse og velferd ved oppdrett av <br>fisk i ferskvann Resultater fra prosjekt 'Tap av <b>laksefisk</b> i sjø' Foto<br>: Sintef<br>

Her er Skandinavias største gjedde
...aller best når han sitter i kajakken sin med fiskestengene, og som <b><br>sportsfiskere</b> flest er han ikke fremmed for å stå tidlig opp i helgene<br>. Søndag...<br>

Viktige beslutninger er tatt -- i hemmelighet
...noe sovjetisk over enigheten og samstemmigheten på Sjømat Norge (tidligere<br> <b>FHL</b>) sin års- og generalforsamling i Bodø onsdag og Vedtakene ble...<br>

FHL: - Har fått interesse fra leverandørindustrien
<b>FHL</b>: - Har fått interesse fra leverandørindustrien <b>FHL</b> har sagt at<br> de vil åpne for nye sektorer innen <b>havbruksnæringen</b>. Ifølge assisterende<br> direktør<br>,

Revisjon av akvakulturdriftsforskriften
...velferd ved oppdrett av fisk i ferskvann Resultater fra prosjekt 'Tap<br> av <b>laksefisk</b> i sjø' Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under<br>, og...<br>

Norsk Industri vil ikke ha drakamp om oppdrettsselskapene
...Forrige fredag kunne Marine Harvest melde om at de melder seg ut av<br> <b>FHL</b> og over til en annen NHO-organisasjon, Norsk Industri. Norsk Industri<br>...<br>

Finn fanget tidenes største monster-gjedde
...aller best når han sitter i kajakken sin med fiskestengene, og som <b><br>sportsfiskere</b> flest er han ikke fremmed for å stå tidlig opp i helgene<br>. Søndag...<br>

Norsk Industri skjerper bemanningen
Norsk Industri skjerper bemanningen Etter at Marine Harvest meldte overgang<br> fra <b>FHL</b> til Norsk Industri, har organisasjonen sett seg nødt til å..<br>.

Fem lusebehandlinger per anlegg i snitt
...overvåkningsprogrammet Veterinærinstituttet kjører for Mattilsynet <br>på utviklingen av <b>lakselusens</b> resistens mot legemidler fremkommer det<br> at det i...<br>

De fleste medisinerer fisken på tross av gode lusetall
...kunne benytte seg av ikke-medikamentell behandling. - Det meste av <b><br>storfisk</b> med 'restlus' fra i fjor blir slaktet ut før våravlusningen, <br>forteller...<br>

- Uheldig med spredning over tre organisasjoner
...med spredning over tre organisasjoner Med Marine Harvests utmelding<br> av <b>FHL</b> opererer å nå oppdretterne i Norge over tre bransjeorganisasjoner<br>.

Veterinærinstituttet kommenterer påståtte myter om Gyrodactylus salaris
...i laboratorieforsøk er det i vist atG. salarisogså kan leve på flere<br> <b>laksefiskarter</b> enn laks, men disse funnene gjør det ikke til en myte<br> atG<br>.

Bli med og stem fram navnet på denne brua -adressa.no
...brua heter det Nydalen og Nydalsdammen. Kjent for godt <b>laksefiske</b>.<br> Tidligere gårdsbruk med mølledrift. Trondheimsbrua: Fordi navnet forteller<br>...<br>

Styrker lakseoppsynet
...elv. Ulovlig fiske kommer i tillegg til andre kjente trusler som eksempelvis<br> <b>lakselus</b> og gyro. Dette kan i sum medføre at vi må vurdere ekstra...<br>

Presseklipp: Redusert vannforbruk og økt marin forskning
...fiskerforbund: NJFFs informasjonssjef Espen Farstad sier i en kommentar<br> om <b>Havbruksmeldingen</b> at regjeringen vil tillate at hver tredje villaks<br> dør. <br>-

Ny rapport om kommunesamarbeid fra byregionprgrammet
...næringsrettede og fire næringsnøytrale satsingsområder: Petroleum og<br> energi <b>Havbruk</b> og fiskeri Reiseliv og opplevelsesnæringer Handel og<br> service Nyskaping...<br>

Norwegian Report Shows Increased Resistance to Sea Lice Drugs
pyrethroids, azametifos, emamectin benzoate, hydrogen peroxide and <b>flubenzuroner<br></b>. Overall, the prescription data from the veterinary medical...<br>

Diskuterte miljø og rømming
...to dagene. - Vi er også meget godt fornøyd med at <b>Havforskningsinstituttet<br></b> og Kunnskapssenteret for <b>Laks</b> og Vannmiljø var med oss og bidro med<br>...<br>

Sykkelveien ferdig i oktober
...terrenget for å få sikret vei og dalbunn. Det er også laget gytedammer<br> for å bedre forholdene for <b>sjøørret</b> i Trondheimsfjorden. Liv HelenVaagland<br>

Omfattende tjuvfiske etter laks
...tyder på at det foregår et omfattende ulovlig fiske etter laks, <b>sjøørret<br></b> og sjørøye langs kysten. Nå intensiverer SNO 12 000 meter med ulovlig<br>...<br>

Vekst i norsk marin forskning
...marine forvaltningsoppgaver og som det offentlige må ta ansvar for. <br><b>Havbruksforskning</b> Av totalinnsatsen på 3,6 milliarder kroner gikk nær<br> 1,6<br>

Vurderer egen forvaltningsplan for Tanaelva
...av den norske delen av vassdraget bedre kan ivareta hensyn til <b>villaksen<br></b> og lokalbefolkningen, sa Sundtoft. Les også: Laksebestanden i Tanavassdraget<br>...<br>

Kurerer ikke lakenskrekk
...burleske. Historien i 'Brødrene Vega' er enkel. Brødrene er <b>oppdrettere<br></b>, og de ødelegger nordlandsnaturen og <b>villaksen</b>. Som om ikke det er<br> nok<br>,

En glad og en ergerlig laks: Kurerer ikke lakenskrekk
...Hvor god er en krim som handler om oppdrettsnæringen? Vi lot en <b>villaksforkjemper<br></b> og en fra næringen lese boken. Det finnes mange årsaker til at...<br>

En glad og en ergerlig laks: Svart laksefarse
...god er en krim som handler om oppdrettsnæringen? Vi lot en <b>villaksforkjemper<br></b> og en fra næringen lese boken. 200.000 rømte oppdrettslaks sammen...<br>

Oppdrettere møtte forvaltningen i Trøndelag
...akvakulturforvaltningen i Trøndelag. Hele forvaltningen var representert<br> sammen med konsulentfirmaene <b>Havbrukstjenesten</b>, Akvaplan-Niva og Aqua<br> Kompetanse. - Vi er...<br>

Svart laksefarse
Svart laksefarse Erik Sterud, fagsjef i <b>Norske</b> <b>Lakseelver</b>, anmelder<br> laksekrimmen 'Brødrene Vega'. 200.000 rømte oppdrettslaks sammen med <br>kyniske...<br>

Inga sjølvforsyning med oppdrettslaks
Inga sjølvforsyning med <b>oppdrettslaks</b> 0 Flares Filament.io Made with<br> Flare More Info' 0 Flares * <b>Oppdrettsnæringa</b> importerer meir fôr enn<br> ho...<br>
Share

 

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

   RSS


  

 
 
BS kontoret: tlf 55 34 18 08 | mob 975 13 666 | Wernerholmsvei 33 | 5232 Paradis | E-post | Logg inn