Kjelden Gård i Gauldalen

Laksefiske på Kjelden Gård i Gauldalen, ca. 15 km ovenfor Støren. Koselig stabbur med to leiligheter og 600 meter fiske i Gaula (ikke motfiske) og ca. 2 km fiske i Bua, en sideelv til Gaula. B.S. har leid to uker , uke 27 og 30. Pris for 6 stenger inklusiv bolig er kr. 11000.- for uke 27, og kr. 15000.- for uke 30. «Først til møllen» gjelder.

 

Kontakt tildelingskomiteen dersom interesse, enten via nettsiden eller Kristian Prestegård direkte: kristian.prestegard@gmail.com, 48 08 70 40

Posted on April 4, 2018 .

Oppsummering fra årsmøte 5/3/18

20 personer møtte opp, noe som må sies å være bra, og møtet varte i ca 2 timer. Ny styreleder i foreningen er Peder Karlsson. Vi takker avtroppende styreleder Arne Larsen for innsatsen!

I forkant av møtet var det særlig spenning knyttet til saken ang utmelding fra NJFF. Styrets forslag om utmelding ble hovedsaklig begrunnet ut i fra økonomiske hensyn: mye av årskontingenten fra medlemmer går til NJFF, og BS får lite tilbake fra disse pengene om man ser bort fra medlemsbladet og litt administrativ hjelp. Om man burde ha vært flinkere til å benytte seg av de mulighetene som NJFF tilbyr får være en annen diskusjon. Utmeldingen vil medføre både rimeligere kontingenter samt bedre økonomisk handlingsrom for anskaffelse av fiskeretter mm.

I tillegg til det økonomiske finnes det også politiske og strukturelle argumenter for utmeldelse blant en del av medlemmene. 

Forslaget om utmelding ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Dette medfører at BS fra 2019 av skal være utmeldt fra NJFF.

IMG_1490.JPG

Videre ble innstilling fra valgkomiteen til nytt styre fulgt. Dette medfører at styret i dag består av følgende (titler for styremedlemmers ansvarsområde er fjernet etter forslag fra styret, meningen er at styret skal fordele saker og ansvar internt etter kapasitet, behov osv)

Styreleder                   Peder Karlsson

Nestleder                    Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig   Olav Jørstad

Styremedlem            Kristian Prestegård

Styremedlem            Viggo Andresen

Styremedlem            Numi Thorvarsson (ny)

Varamedlem             Glenn Richard Næss (ny)

Varamedlem              Ingar Smedstad  (ny)

 

Posted on March 15, 2018 .

Årsmøte avholdes den 5/3 kl 1830

I år blir årsmøtet i Bergen Sportsfiskere avholdt på kokstadflaten 26, i lokalene til Martin Prestegård AS.

Tidspunkt er satt til 5/3 kl 1830.

Styret anbefaler at Bergen Sportsfiskere melder seg ut av Norges Jeger- og Fiskeforbund. En eventuell utmeldelse vil bli avgjort ved votering (simpelt flertall).

 

Husk å ta med kopi av betalt kontingent for 2018.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

- Styret

 

Posted on February 16, 2018 .

Søknad om fiske 2018

Vi minner om søknad om fiske som må være innsendt innen 31 januar. For Loen og Eio er det ingen forandringer, men i Stryn er det noen forandringer.

Første måneden er leid vekk til andre, så vi har fiske fra 15 juli til 15 august.

Videre blir sjøørreten fredet  i år, og sesongen avsluttes 15 august. Reglene for laksefiske blir de samme som i fjor. (All laks over 75 cm skal sette ut igjen).

Når det gjelder overnatting disponerer vi bare leilighet nr. 1 hos Tor Lunde. Leie av huset hos Lars Tjensvoll avtales med direkte forespørsel til ham.

Posted on January 26, 2018 .

Høstmøte blir den 28. november

Dato for høstmøtet er klar og det blir den 28. november, så sett av datoen! Tradisjonen tro blir lokasjonen Grand Hotel Terminus, og møtet begynner kl 1830.

 

Program:

Gladsø, fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, om tilstanden for laks- og sjøørettstammer i fylket, med spesiell vekt på Nordfjord.

Erik Falck og Alf Christian Falck holder foredrag om elvefiske på Island.

Utdeling av årets pokaler.

Loddsalg med premier.

 

 

Posted on November 8, 2017 .

Vakter i Vosso for juli og august

Åpen dag Vosso.JPG

Angående prøvefiske i Vosso ; BS har igjen fått tildelt endel vakter, 9  økter totalt. Vi håper at noen vil påta seg å være  vakt.

Den som er vakt kan også fiske selv på soner som er ledig.

 Økt 1 er fra 0700-1200, og økt 2 er fra 1700-2200.

 

Datoer for juli:  15 juli økt 2. 16 juli økt 1.  29 juli økt 2.                                                        

For august: 6 aug. økt 1 og økt 2.  12 aug. økt 1.  25  aug. økt 2. 26 aug. økt 1.

 

 Vennligst også videreformidle hvis dere kjenner noen som kan tenke seg å være med. De som vil være med: Kontakt BS på mail eller tlf.  95934078

Jobben er hovedsakelig å registrere fangst, måle lengde, bruke skanner for å se om fisken er merket, osv…   

Posted on July 11, 2017 .

Forskningsfiske i Vosso 2017

Vi har fått en melding angående forskningsfiske i Vosso, PS! kort varsel!

Visar til kjøp av fiskekort til forskingsfiske.

Det blir forskingsfiske i 2017 etter same mal som i 2016.

Kortsalget blir åpna fredag 09.06.17 kl 18.00

Periodekorta har ein budfrist til laurdag 10.06.17 kl. 18.00

Sjå:  www.vosso.no
 

Posted on June 9, 2017 .

Vårmøte den 9. mai

Dato for vårmøtet er klar, det blir den 9. mai, så sett av datoen! Tradisjonen tro blir lokasjonen Grand Hotel Terminus, og vi starter kl 1830.

1488195088584.jpg

Programmet blir som følger:

Gry Walle, om Fiskeriforvaltning i Hordaland

Hans-Martin Moxnes, om Storlaks (fra norske elver)

Utdeling av pokaler.

Loddsalg! Husk å medbringe penger i kontant form.

Posted on April 27, 2017 .

Årsmøte / Generalforsamling avholdt

Generalforsamling ble avholdt den 7.3. i våre klubblokaler. Oppmøtet var heller labert, med bare 13 medlemmer tilstede. Ingen ekstraordinære saker ble tatt opp. Styret i foreningen ser nå ut som følger:

Formann: Arne R. Larsen

Nestformann: Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig: Olav Jørstad

Styremedlem Kommunikasjon: Kristian Prestegård

Styremedlem Dugnad: Endre Kvamme

Styremedlem Aktivitet: Peder Karlsson

Styremedlem Fisketilbud: Viggo Andresen

 

 

 

Posted on March 18, 2017 .

Søknad om fiske 2017

Minner om at søknad om fiske i BS elver for 2017 kan gjøres nå, via hjemmesiden. NB! Unntaket er Stryn; her har ikke elveeierlaget bestemt hvilke regler som skal gjelde for i år. Men dette kommer vi tilbake til når reglene er klare, forhåpentligvis om få uker.  Men Loen og Eio blir som vanlig, se info om elvene på hjemmesiden . 

Gå til søknadsskjema

Posted on January 5, 2017 .

Høstmøte i år er avlyst !

Dessverre så blir det ikke noe Høstmøte i år, av forskjellige årsaker. Men vi lover å komme sterkt tilbake til våren med et godt Vårmøte !

Posted on November 16, 2016 .

BS trenger vakter til prøvefiske i Vosso !

Forskningsfiske i Vosso er godt i gang, og BS medlemmer har allerede vært vakter. Men vi trenger flere frivillige som vakter i august. Det gjelder følgende datoer: 30/7 (1700-2200), 12/8 (1700-2200), 13/8 ( 0700-1200), 26/8 (1700-2200), 27/8 (0700-1200). Det vil også bli anledning å fiske for de som er vakt . For de som er interessert, vennligst kontakt Endre Kvamme på tel. 95934078, eller kontakt Erling Eikevik direkte på tel. 90134962.

Posted on July 13, 2016 .

Rapport fra åpning i Stryn

Kun tre mann var med på åpningen i BS soner. Den 14 juni ble brukt til rydding og klargjøring av båter. Det merkes etter hvert at Skogmobåtene drar på årene, stadig nye sprekker, og til neste sesong må det lages nye tiljer til begge båtene. Litt lav vannstand, 48 kbm, og i tillegg veldig klar elv. Første døgn ble det en laks på ca. 85 cm, tatt på harling på Brøtet, den ble satt pent tilbake. Andre døgn mistet vi en laks i 4-5 kilos klassen i Furebekken.  Den sa takk for seg etter ca 5 minutts kjøring. Døgn 3 og 4 var det kun Arne som fisket. Siste døgn var en fin fiske oppe og viste seg i Furebekken, men den var ikke bitevillig. Oddvin (en kamerat av Tor) fikk på en laks i 12-15 kilos klassen på nederste bryggen på Øvre. Etter en halvtime var det slutt....

Litt om åpning i Loen: Arne Loen disponerte de 4 første døgnene. Første døgn ble det tatt en på 8 kg i Saghølen, og en på 98 ca satt ut igjen. Siste døgnet mistet de en svær laks i Nyehølen. Søndag ettermiddag hadde Frank på en laks en kort stund i Saghølen. Mandag kveld bet det på en laks i 10-kilos klassen på reset på Kjæret. Etter en halvtimes kamp og ferd nedover, forsvant den på terskelen ovenfor Revegardshølen. Sent mandags kveld ble det reprise for Frank, en kort kontakt medlaks i Saghølen. Kan ikke huske å ha sett elven så klar noen gang....Håper de som kommer etter oss får litt mer kontakt med fisk...:)

Posted on June 21, 2016 .

Halvdøgns fiskekort i Stryne-elva

Halvdøgns fiskekort i Strynselva (Ytreeide/Sætre) nå tilgjengelig for kr.200- pr. kort/stang

Kl. 1600 til 0100 og fra kl.0400 til kl.1300.Bestill på bskontor@sportsfiskere.no eller på 90918047

Fra ca. 1 juni bestill hos Ytreeide Sport i Stryn, tel.57871062

Posted on May 19, 2016 .

Vårmøte 25.mai på Grand Hotel Terminus

Onsdag 25.mai kl 1800 inviterer vi til årets vårmøte på Grand Hotel Terminus. Arrangementet er åpent for alle våre medlemmer og andre fiskeinteresserte. 

Velkommen til årets vårmøte! Vi håper du vil være med å dele denne kvelden med oss på Hotel Terminus. Årets plan er som følger

1800-1900: Vi har invitert to av byens beste fiskeutstyrsbutikker til å vise årets nyheter og trender. Sportsdepotet og Bergen Aktiv stiller med spennende produktnyheter
1900: Velkommen med formann Arne Larsen

1915: Steinar Paulsen fra NJFF: "Hva driver NJFF med når jeg står i elven" 

«Om NJFFs engasjement for å fremme sportsfiske, gjennom arbeid med politikk, forvaltning, aktivitet og rekruttering.  Og –  hva ønsker du at NJFF skal være for deg som sportsfisker?

 

2015: Pause med loddsalg - Husk kontanter 

2030: Ørretfiske på Island v/ Alf Christian 

2115: Loddtrekning og avslutning

Kanskje kvelden kan fortsette i baren på Hotel Terminus? 

Vi takker våre støttespillere for premier

Posted on May 16, 2016 .

Fiskeregler for Stryn 2016 endelig klar !

Nå er fiskeregler for Stryn klar, vedtatt på årsmøte for elveeierlaget i går.  Se vedlegg under for detaljer.  Som man vil se er det noe mer restriksjoner i år, men vi mener det er til å leve med.Vi oppfordrer medlemmer til å søke, søknadsfrist er satt til 31 mars.

Oppdatert! Sammen med grunneiere på BS fiskeretter ønsker vi å redusere pris pr kort til kr 400,- pr stang

ps.  Det er fortsatt også noe ledig fiske i Loen. Ta kontakt med Arne Larsen for informasjon om datoer.


Trykk her for søke om fiske

Posted on February 26, 2016 .