Arne R. Larsen

 

Verv:      Formann
Tlf:          909 18 047
E-post: arrlars@online.no

Kort om:
Trives best i Stryn og Aurland. I Aurland en det kun enhånds flue som gjelder.
I Stryn er det møresild og opphold på altane i lelighet 1 som er favorittene.
Bruker mye av sin pensjonisttid på foreningen. 

Posted on June 25, 2015 .