Prosjektutvalget

Prosjektutvalget jobbr blant annet med å forhandle frem nye elver til medlemmene, slik som Bruelva som nå er klar for 2008-sesongen.

Prosjektutvalget jobbr blant annet med å forhandle frem nye elver til medlemmene, slik som Bruelva som nå er klar for 2008-sesongen.

Hva vi gjør
Prosjektutvalget er et rådgivende organ for styret. Det skal arbeide for kontrakter vedrørende elver,vann,hytter etc. og utrede nye prosjekter samt forberede og delta i forhandlinger vedrørende fiskeretter,grunnspørsmål og klekkerier.

Utvalget har sammen med dugnadsutvalget som oppgave å arbeide med spørsmål vedrørende elveutbygging,kultivering og drift av klekkerier.Det skal videre samarbeide med grunneiere,offentlig forvaltning og andre grupperinger vedrørende forvaltning av fiskeressurser og naturvern innen foreningens interesseområder.

Nye elver 09
- Laksefiske i Orkla
- Laksefiske i Gaula
- Innlandsfiske Ørret

 

Torbjørn Arnø
Verv:     Formann Prosjektutvalget
Tlf:         93 03 75 44
E-post:  arnoeth@online.no

Øvrige medlemmer i Prosjektutvalget
Arne R. Larsen
Erik Falck
- Eivind Aasen
- Lars Sælensminde

Posted on June 18, 2015 .