Vosso - Hordaland

Fiskeelv: Vosso

Område: Voss Kommune, mellom Evanger og Bulken 

Rettigheter:
Skjerven/Geitle, Sørside av elven: Fra Skjerven bru til Auresteinen
Veisiden: Fra skilt ovenfor vesle skredhølen til tverrelven. Muren er ikke med på vår rett i år.
Skorve: Begge sider. Fra 29. juli til 7.august

Fiskekort : Elven er åpen kun for forskningsfiske etter laks. Datoer for dette blir opplyst om på nettsiden for Vosso. se link under.

 

Alle kort kjøpes på www.vosso.no

Pris per stang:
Skjerven/Geitle
24.juli-31.august:
5 stenger à 150,-
Fiskedøgn løper fra kl 1700 til kl 1700 neste dag

Skorve:
29.juli-7.august
2 stenger a 150,-
Fiskedøgn løper fra 00.00 til 24.00.

Diskutèr Vosso: Tips, råd, erfaringer - Les og diskuter Vosso i facebook forum

Kart: Last ned kart for vosso.
 

Fiskereglar fra Voss fagråd

Fiskekortet tillet fangst av sjøaure, brunaure, røyr,oppdrettslaks og regnbogeaure.
Villaks og feittfinneklypt laks er freda og skal setjast tilbake i elva så uskadd som råd. Ein skal ikkje fiske bevisst etter laks.
Oppdrettslaks avlivast berre dersom ein er heilt sikker på kva ein har fått.
Villaks som døyr ved uhell skal straks leverast til Voss klekkeri:
56 51 03 51 / 917 86 852 / 900 27 243.
Det er ikkje lov å ta heim avliva villaks. Fisken vil bli kontrollert for merke og gitt til ein institusjon. 
Sjøaure eller tert/laks? 
Er du i tvil - vèr venleg å setje fisken ut att.   

Skjelprøver / fangstrapportering
Sjå instruksjon for skjelprøvetaking på skjelkonvolutt. Det skal takast skjelprøve og lengdemål av all oppdrettslaks. Gjerne også av sjøaure. 
All fangst skal rapporterast, dette gjeld òg gjenutsett laks. Feittfinneklypping skal anmerkast. Fangstrapport og skjelprøvar skal leggjast på tilvist stad. 

Desinfisering av utstyr
HUGS! All transport av vatn og fisk mellom vassdrag fører tilrisiko for smitte.
Tørk nøye, frys eller desinfiser (virkon-s, klorin) alt utstyr som har vore brukt i ei elv før du nyttar det i andre vassdrag.

Verdt å vite om Vosso

Fiskeplasser
Bergen Sportsfiskere disponerer fiske i Vosso fra Saghaug Bro til Auresteinen ( se bilde ) på sørsiden og på veisiden fra Vetle Muren til Tverrelven ovenfor Geitle 1. Dette er en svært flott fiskerett, og den egner seg godt både til sjøørretfiske og til lettere fiske etter brunørret. Etter laksen nedgang har det bygget seg opp en flott ørretstamme, og det er ikke uvanlig med fisk på rundt kiloet.
Fiskerettene vi disponerer i Vosso er svært flotte fiskehøler, og det er god plass for 5 fiskere.

Utstyr
Dette avhenger av hva du ønsker å fiske etter. Laksen er fredet i elven så valget står mellom sjøørret eller den flotte stammen av brunørret som er i elven. Til sjøørretfiske vil vi anbefale forholdsvis lett utstyr uavhengig om man skal fiske med sluk eller flue. En fluestang i klasse #5-7 bør være perfekt. Til slukfiske er det vanlig sjøørretutsyr som gjelder, for eksempel en 10 fot stang, haspelsnelle i 4000-klasse og en multifilament på 0,15 - 0,23 alternativt monofilament på 0,25 - 0,35mm. Av sluker bør klassikere som Møresild fungere bra!

For ørretfiskeren er valget ditt, men tørrfluefisket skal visstnok være veldig bra. Fisk på kiloet er ikke sjeldent, og husk at denne plassen kalles "Auresteinen". Lett spinfiske er også effektivt etter ørret og da bør man bruke utstyr som tåler litt grovere fisk siden det fort kan smelle på en fin sjøørret.

Overnatting
Det naturlig valget i Vosso er telt langs elven. Det er flere bra plasser på sørsiden av elven (motsatt av veien), for eksempel rett ved hvilebuen.

Posted on June 17, 2015 .