Jan Fredrik: Blå Bjørkum

Nytt bidrag fra BS-medlem Jan-Fredrik Paulsen: 
Blå Bjørkum 

Her er "Blå Bjørkum". Oppkalt etter Bjørkumhølen i Lærdal.
Bildet med laks viser fjorårets største på denne flua.
Tag og hale: blå
Kropp: holografisk sølvtinsel.
Underving 1: lyseblå rev. Bindes forover og brettes bakover.
Underving 2: litt blått angelhair
Underving 3: blå tempelhund
Vinge : svart tempelhund
Hackle : blå guineafugl
Kinn: junglecock.

Posted on April 8, 2016 .