Bilder fra Loenelven med vintervannføring

Takk til Karl Bjarto som sendte oss bilder fra Loenelven som viser sone 2 og Sagfossen med vintervannføring. Det er nok ikke så mange av de som fisker her i sesongen som får muligheten til å oppleve elven om vinteren, men her kan man se deler av den.

På vårmøte 3.mai skal vi vise en film som ble filmet når laksetrappen ble laget i 1955, og slik ser trappen ut idag:

Posted on April 4, 2010 .