BS inviterer til ungdomstur

BS vil tilby 2 fisketurer for ungdom i år. Arne Matthiessen er primus motor

I år vil BS tilby 2 fisketurer for ungdom – en ettermiddagstur fredag 5. juni og en heldagstur en lørdag i september.  Den første turen vil by på ørretfiske i vann/bekk i Fana, mens høstturen blir elvefiske etter ørret eller sjøørret i en nabokommune (dato ikke fastsatt).

Målgruppen er barn og ungdom ca i alderen 10 – 16, som har fisket litt før.  Primært medlemmer og barn av medlemmer.  Turene er gratis, og BS holder mat og eventuelt fiskeutstyr dersom det er ønskelig.  Antallet deltakere må begrenses (maksimum 4), og påmelding er nødvendig (først til mølla!).

Vi tar i mot påmelding til begge turene nå, til arnematthiessen@gmail.com – før onsdag 3. kl 15.

Dersom interessen er stor må vi eventuelt fordele deltakerne på turene, og det er fint om turene prioriteres.

Juni-turen starter på Nesttun kl 16.  Vi kjører mot Bontveit og går ca 2 km (viktig med gode klær og sko!).  Retur kan bli godt ut på kvelden.  Ved spesielt dårlig vær kan turen bli avlyst eller utsatt.

Posted on May 27, 2015 .