BS trenger styremedlemmer

Kjære medlem – blir du med i styret ?

Bergen Sportsfiskere trenger din hjelp.

Gamle medlemmer har i en årrekke holdt foreningen i gang med stort engasjement og mye arbeid, men nå er de fleste av de blitt, ja, gamle!
Mange av dem har hatt verv i foreningen i både 20 og 30 år. Stor takk til dem! Nå trenger BS fornying!

Vi mistet dessverre en av våre unge svært dedikerte medlemmer i høst, Kristian Prestegård. Han hadde tatt på seg tunge verv i BS og i ham så vi foreningens fremtid.

Nå trenger vi hans erstattere. Vi har en engasjert formann, som trenger yngre medhjelpere til å føre BS videre. Det er en spennende utfordring for de rette, foreningen har god økonomi og penger til å bruke på medlemmene dersom gode ideer dukker opp!

Vi har heldigvis fått hjelp til den regnskapsmessige delen av styrearbeidet, så nå står kun de «lette» og morsomme vervene igjen.

Vi trenger en datakyndig og fiskeinteressert redaktør til vår hjemmeside og til  faceboksiden. Her gis store muligheter til den som virkelig vil sette sitt preg på Bergen Sportsfiskeres fremtid.

I tillegg trenger vi kandidater til to styreverv, henholdsvis nestleder og leder for aktiviteter.

Så meld dere nå, vi vil gjerne ha konkurranse om plassene!

Send snarest en e-post til valgkomiteen ved Viggo på viggoa@online.no.

Så vil jeg tilslutt anbefale alle medlemmer til å bli støttemedlem i SalmonCamera. Det er den organisasjonen i dag som gjør mest for villaks og sjøørret. Kontingent kr. 200.-

Logo.JPG


Posted on February 8, 2019 .