BS trenger vakter til prøvefiske i Vosso !

Forskningsfiske i Vosso er godt i gang, og BS medlemmer har allerede vært vakter. Men vi trenger flere frivillige som vakter i august. Det gjelder følgende datoer: 30/7 (1700-2200), 12/8 (1700-2200), 13/8 ( 0700-1200), 26/8 (1700-2200), 27/8 (0700-1200). Det vil også bli anledning å fiske for de som er vakt . For de som er interessert, vennligst kontakt Endre Kvamme på tel. 95934078, eller kontakt Erling Eikevik direkte på tel. 90134962.

Posted on July 13, 2016 .