Dugnad i Bruelva i Strandebarm

Torsdag 14. mai var dagen for vårens ryddesjau i Bruelva. Primus motor for Bruelvasatsingen og BS-styremedlem Arne Matthiessen, Anders Urke og Jan Erik Eide fra Dugnadsutvalget og Geir Goosen fra Kontaktutvalget (mest bak kamera) gjorde jobben. Mye ble gjort, men mye kan fremdeles gjøres. Her er det bare å melde seg på! Bruelva er en flott liten elv som med riktig tilrettelegging kan bli et viktig tilskudd i bevaringen av villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. Her er godt med gyte- og oppvektsplasser i tillegg til potensiale for flere gode fiskestrekk. Bruelva er en typisk flomelv, den vokser ekstremt fort under regnvær, og går tilsvarende fort ned igjen – så det gjelder å lese værmeldingen! Her kommer en drøss bilder fra dugnaden, de fleste fra den lange svingen som danner elvas midtre del. Det ble ryddet en del fine fiskeplasser etter basketaket med viltvoksende skog og rotvelter :-)

Litt sondering øverst på strekket. Her er en del fine småkulper, men antall rotvelter er omfattende. Denne delen må vente og tas i samarbeid med grunneier. Dessuten er hølene lenger ned av større interesse i følge kjentmann Arne Matthiessen.

Litt sondering øverst på strekket. Her er en del fine småkulper, men antall rotvelter er omfattende. Denne delen må vente og tas i samarbeid med grunneier. Dessuten er hølene lenger ned av større interesse i følge kjentmann Arne Matthiessen.

Litt tilrettelegging av Jan Erik før Anders gyver løs med motorsagen. Bak alt krattet skjuler det seg et nydelig lite brekk. Som skapt for litt seint kveldsfiske når sjøørrtene er i bevegelse.

Litt tilrettelegging av Jan Erik før Anders gyver løs med motorsagen. Bak alt krattet skjuler det seg et nydelig lite brekk. Som skapt for litt seint kveldsfiske når sjøørrtene er i bevegelse.

Bruelva har mange utfordringer. Flere steder ligger  trær i elva, til glede for fisk og til frustrasjon for fiskere. Men skjulestedene er viktige i en liten elv som denne. Selv der vi har fjerner rikelig for i det hele tatt å kunne slippe til med ei fiskestang danner den gjenværende skogen flere steder et tak over elveløpet. Det gir en spesiell fin og intim stemning.

Bruelva har mange utfordringer. Flere steder ligger  trær i elva, til glede for fisk og til frustrasjon for fiskere. Men skjulestedene er viktige i en liten elv som denne. Selv der vi har fjerner rikelig for i det hele tatt å kunne slippe til med ei fiskestang danner den gjenværende skogen flere steder et tak over elveløpet. Det gir en spesiell fin og intim stemning.

Våte av vannsprut og svette ble vi, men resultatene  av strevet skapte entusiasme. Bruelva hadde kanskje hatt godt av å bli adoptert av noen lokale unge fiskeinteresserte. Elva krever en del vedlikehold framover og hadde fortjent mer oppfølging. Det er selvfølgelig fristende å få eksperten vår på banen, BS-medlem Ulrich. Men det er grenser hva den mannen kan makte. Men en ting er vi sikre på. Den som klarer å overliste en velvoksen sjøørret eller smålaks i denne elva vil garantert komme tilbake.

Våte av vannsprut og svette ble vi, men resultatene  av strevet skapte entusiasme. Bruelva hadde kanskje hatt godt av å bli adoptert av noen lokale unge fiskeinteresserte. Elva krever en del vedlikehold framover og hadde fortjent mer oppfølging. Det er selvfølgelig fristende å få eksperten vår på banen, BS-medlem Ulrich. Men det er grenser hva den mannen kan makte. Men en ting er vi sikre på. Den som klarer å overliste en velvoksen sjøørret eller smålaks i denne elva vil garantert komme tilbake.

Så var vi ferdige og kan betrakte Bruelva fra  en av broene. Glemt noe? Jo det er litt mer. Siste strekket overfor øverste broen er et gjel hvor elva går hvitere. Her er er noen fine plasser opp til fossene som stanser videre vandring. Prøv makkeklysa her på flom!

Så var vi ferdige og kan betrakte Bruelva fra  en av broene. Glemt noe? Jo det er litt mer. Siste strekket overfor øverste broen er et gjel hvor elva går hvitere. Her er er noen fine plasser opp til fossene som stanser videre vandring. Prøv makkeklysa her på flom!

Posted on May 15, 2009 .