Forskningsfiske i Vosso 2017

Vi har fått en melding angående forskningsfiske i Vosso, PS! kort varsel!

Visar til kjøp av fiskekort til forskingsfiske.

Det blir forskingsfiske i 2017 etter same mal som i 2016.

Kortsalget blir åpna fredag 09.06.17 kl 18.00

Periodekorta har ein budfrist til laurdag 10.06.17 kl. 18.00

Sjå:  www.vosso.no
 

Posted on June 9, 2017 .