Gytebekk i Apeltunsvassdraget ødelagt

En av to gytebekker for sjøørret i Apeltunvannet ble ødelagt i de siste dagene. Den sørlige bekken ble tilslammet pga. hogst i nedbørsfelt. Det ble tatt ingen hensyn til fisk og vassdrag.

Slike inngrep truer arbeidet av Nordåsvannet Vannutvalg og må forhindres i fremtiden dersom vi (sammen med myndighetene) vil nå en god økologisk tilstand.
Ulrich

Posted on March 17, 2009 .