Hjelp til med å rydde etter ulovlig garnfiske!

Vi oppfordrer våre medlemmer og alle andre som har interesse i å bevare bærekraftige fiskebestander å engasjere seg når de oppdager ulovlig garn. Et eneste garn kan ta livet av mange fisk og de fleste fiskene dør uansett størrelse og minstemål.

Vi er mange og særlig i bynære strøk er vi nesten hver dag ved eller på vannet. Hold øynene åpne! Ulovlig garnfiske skal ikke lønne seg lengre!

Hva skal man gjøre når man har oppdaget et garn?

1. Er garnet ulovlig?

Det er ikke tillat å fiske med garn etter laksefisk i sjø og det er påbudt å nedsenke garn med maskevidde større en 32 mm minst 3 m fra 1. mars til 30. september.

I vernesoner (for eks. Nordåsvannet, Frøyset- og Dalevågen) gjelder dessuten tilleggsregler, her er maks maskevidde 17,5 mm og garn må senkes ned minst 5 m hele året.

Se 

http://dm45.fylkesmannen.no/fmho/mva/fiske/info/fredningssoner_hordaland.pdf

2. Har du oppdaget et ulovlig garn ring

Statlig Naturoppsyn (SNO)

Telefon:55 32 78 06

Mobiltlf.:959 67 043

http://www.dirnat.no/bergen

eller politiet

02800

og ber om at de skal beslaglegge det snarest mulig. Dokumenter hendelsen så godt du kan (ta bilder, vær vitne )

3. Ta med det ulovlige garnet hvis poltitiet eller SNO ikke kan hente det. Anmeld saken hos politiet og lever garnet der. Det er lovlig å fjerne ulovlige garner. Fjerning har dessuten fordelen at det blir ikke attraktiv å fiske med ulovlig garn selv om gjerningsmenn ikke blir tatt.

4. Hvis du vil kan du dessuten registrere hendelsen på www.ulovligegarn.no og skrive om det på hjemmesiden vår.

Posted on April 12, 2009 .