Hvordan skal kysten i Bergen se i ut i fremtiden?

Friluftsliv på sjøen

Hvordan skal kysten i Bergen se i ut i fremtiden?

Noen kollegaer i Norconsult og jeg jobber med en studie som skal bidra å styre utvikling av friluftsliv på sjøen i Bergen Kommune. Blant annet spør vi foreninger som driver med friluftsliv på sjøen om deres lokalkunnskap og synspunkter (selvsagt også Bergens Sportsfiskere). Siden jeg er selv medlem i BS har jeg ikke bare kontaktet styret men synes også at forumet vårt er egnet å diskutere innspill.

Det er en bra anledning for å uttrykke fiskeinteresser. 

Norconsults Rundspørring:

Norconsult AS arbeider med en studie som skal vise status for friluftsliv på sjøen i Bergen kommune med fokus på småbåtbruk og -anlegg. Studien skal i tilegg vise muligheter og grenser for utvikling i fremtiden. Oppdragsgiver er Bergen kommune.

Norconsult har fått data om registrerte friluftsområder men vi vil i tilegg ta hensyn til områder som blir brukt for friluftsliv og ikke er registrert eller ikke har en offisiell status.

 

Særlig interessant er:

 

·         Off. tilgjengengelige steder velegnet for utsetting av kajakk, kano, eller lignende

·         Fiskeplasser

·         Badeplasser

·         Plasser med annet friluftsliv/idrett

·         Fellesanlegg i strandsona for lagring av kajakk, kano, seilerjoller og andre bærbare fartøy

·         Parkering, atkomst og universell utforming for punktene ovenfor

·         Konflikter med andre brukergrupper på sjøen

 

Vi vil gjerne ta hensyn til deres lokalkunnskap og synspunkter. Det beste er en kort beskrivelse på tekst og markering av stedene på kart (for eksempel screenshot påwww.bergenskart.no). Send opplysningene innen 20. januar 2009 til:

 

upulg@uni.no

eller

92278828

Posted on January 8, 2009 .