Kjelden Gård i Gauldalen

Laksefiske på Kjelden Gård i Gauldalen, ca. 15 km ovenfor Støren. Koselig stabbur med to leiligheter og 600 meter fiske i Gaula (ikke motfiske) og ca. 2 km fiske i Bua, en sideelv til Gaula. B.S. har leid to uker , uke 27 og 30. Pris for 6 stenger inklusiv bolig er kr. 11000.- for uke 27, og kr. 15000.- for uke 30. «Først til møllen» gjelder.

 

Kontakt tildelingskomiteen dersom interesse, enten via nettsiden eller Kristian Prestegård direkte: kristian.prestegard@gmail.com, 48 08 70 40

Posted on April 4, 2018 .