NJFF krever miljøavgift for oppdrettsnæringen

Krever nasjonal satsing
NJFFs landsmøte krever en nasjonal satsing for å takle miljøutfordringene for villaksen. Her har både regjeringen og næringen et ansvar. Den vedtatte veksten i oppdrettsnæringen som regjeringen tillater er helt uakseptabel så lenge næringen ikke drives på en miljømessig bærekraftig måte.

NJFFs landsmøte krever at det innføres en miljøavgift for åpne, sjøbaserte oppdrettsanlegg for å utbedre de skader som næringen påfører miljøet gjennom sin virksomhet, og dermed bidra til å sikre villaksens framtid.

En slik avgift vil komme i tillegg til de midlene som sportsfiskerne selv bidrar med til forvaltning av villaksen gjennom innbetaling av den statlige fiskeravgiften og forvaltningens innsats.

Posted on November 15, 2009 .