Nordåsvannet vassområde

Bergen Sportsfiskere fikk adoptert den anadrome delen av Apeltunvassdraget under den lokal høringskonferansen for Nordåsvannet vassområdetirsdag 19. mai. Møtet ble holdt i Herredstyresalen i Kommunehuset på Nesttun. Konferansen presenterte forvaltningsplan, tiltaksprogram og grunnlagsdokumenter som danner grunnlaget for å gjøre tiltak slik at alt ferskvann, brakkvann, sjøvann og grunnvann i området får god kvalitet. Salen var ikke full, men det var allikevel et sterkt engasjement. Fortsetter dette engasjementet er det et håp for at Nordåsvannet med tilstøtende vassdrag kan se en bedre utvikling i møte. Men møtet viste at det er mye å ta tak i. Flere utbyggingsprosjekter i området, ikke minst fra bybaneprosjektet har begått flere miljødeleggelser som burde og skal unngås.

Erik Falck  og Ulrich Pulg mottar på vegne av Bergen Sportsfiskere adopsjonsbevis for den anadrome delen av Apeltunvassdraget. Byråd for klima, miljø, byggesak og byutvikling Lisbeth Iversen sto for overrekkelsen. BS vil nå få ansvaret for å restaurere og vedlikeholde gyte- og oppvekstområder for sjøørreten som går i vassdraget. Det oppfordres at medlemmer, gjerne ungdom, som er interessert i å delta i dette arbeidet om å ta kontakt! Det kan bli noe lærerike og givende år i tiden som kommer. En lærer fra Rå skole var også tilstede og holdt et innlegg. Det er svært mulig at BS kan få et samarbeid om Apeltun-Laguneområdet med Rå skole.

Sølve Sondbø fra Bergen kommune foredro om de forskjellige foreslåtte tiltak i Nordåsvannet vassområde som vil bli igangsatt. Se også www.vannportalen.no for mer informasjon.

Sølve Sondbø fra Bergen kommune foredro om de forskjellige foreslåtte tiltak i Nordåsvannet vassområde som vil bli igangsatt. Se også www.vannportalen.no for mer informasjon.

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Nestunvassdragets Venner representert ved terje Aarsand (nærmest) og Jim Heldal viste skremmende eksempler på hvordan utbyggere bryter lover og regler og forårsaker grove miljøovertramp. Som her ved Hopsfossen hvor åpen kloakk og utfyllinger bryter med alt som heter regelverk.  Nestunvasssdragets Venner har også oppnådd mye etter mange års standhaftighet ved stadig å komme med konstruktive innspill. Som arealplanen for Nesttun som vist under. Grønne områder knyttet opp mot skolebygg. En elvetrase som gir rom for mange aktiviteter i tillegg til at økologiske hensyn er sentrale.

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Nestunvassdragets Venner representert ved terje Aarsand (nærmest) og Jim Heldal viste skremmende eksempler på hvordan utbyggere bryter lover og regler og forårsaker grove miljøovertramp. Som her ved Hopsfossen hvor åpen kloakk og utfyllinger bryter med alt som heter regelverk. 
Nestunvasssdragets Venner har også oppnådd mye etter mange års standhaftighet ved stadig å komme med konstruktive innspill. Som arealplanen for Nesttun som vist under. Grønne områder knyttet opp mot skolebygg. En elvetrase som gir rom for mange aktiviteter i tillegg til at økologiske hensyn er sentrale.

Folk i salen engasjerte seg. Fra Høyanger kom  Svein Arne Forbod fra NJFF Sogn og Fjordane, som altid sterkt engasjert på sjøørretens vegne. Han er Fagleier Fiske i foreningen og har i mange år engasjert seg i å stanse forverringen i levevilkår for sjøørreten. Hans instendige anmodning var å stå på, ikke gi dem fred. Men heng over dem hver gang utbyggere turer frem som dem vil. Til slutt ga Lisbeth Iversen noen siste ord. Det er bare å håpe at oppfordringene å anmelde lovbrudd blir tatt alvorlig og fulgt opp.

Posted on May 25, 2009 .