Oppsummering fra årsmøte 5/3/18

20 personer møtte opp, noe som må sies å være bra, og møtet varte i ca 2 timer. Ny styreleder i foreningen er Peder Karlsson. Vi takker avtroppende styreleder Arne Larsen for innsatsen!

I forkant av møtet var det særlig spenning knyttet til saken ang utmelding fra NJFF. Styrets forslag om utmelding ble hovedsaklig begrunnet ut i fra økonomiske hensyn: mye av årskontingenten fra medlemmer går til NJFF, og BS får lite tilbake fra disse pengene om man ser bort fra medlemsbladet og litt administrativ hjelp. Om man burde ha vært flinkere til å benytte seg av de mulighetene som NJFF tilbyr får være en annen diskusjon. Utmeldingen vil medføre både rimeligere kontingenter samt bedre økonomisk handlingsrom for anskaffelse av fiskeretter mm.

I tillegg til det økonomiske finnes det også politiske og strukturelle argumenter for utmeldelse blant en del av medlemmene. 

Forslaget om utmelding ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Dette medfører at BS fra 2019 av skal være utmeldt fra NJFF.

IMG_1490.JPG

Videre ble innstilling fra valgkomiteen til nytt styre fulgt. Dette medfører at styret i dag består av følgende (titler for styremedlemmers ansvarsområde er fjernet etter forslag fra styret, meningen er at styret skal fordele saker og ansvar internt etter kapasitet, behov osv)

Styreleder                   Peder Karlsson

Nestleder                    Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig   Olav Jørstad

Styremedlem            Kristian Prestegård

Styremedlem            Viggo Andresen

Styremedlem            Numi Thorvarsson (ny)

Varamedlem             Glenn Richard Næss (ny)

Varamedlem              Ingar Smedstad  (ny)

 

Posted on March 15, 2018 .