Rapport fra dugnad i Apeltunsvassdraget

Det var en bra gjeng som møtte opp på lørdag for å hjelpe til med arbeidet i gytebekken som ligger i sørenden av apeltunsvannet. Bergen Sportsfiskere takker for innsatsen og håper det gav mersmak, for det er ennå masse vi kan gjøre for å bedre gyteforholdene i vassdraget.

 

Rapport fra prosjektleder Ulrich:
Dugnadsinnsatsen gikk veldig bra - takk til alle hjelpere! 

Vi gjennomførte to tiltak:
Bedring av vandringsmuligheter 
Bedring av gytemuligheter 

Ulrich legger til rette for videre vandring oppstrøms.

Ulrich legger til rette for videre vandring oppstrøms.

 

Bedring av vandringsmuligheter
Ved utgangen av kulverten i Krohnåsbekken var det en fall med ca. 0,8 m høyde. Vi bygget en rampe før fallet (en slags liten fisketrap). Dessuten ryddet vi kulverten og justerte noen stein der inne. Nå kan fisk vandre opp stort sett hele tiden, ikke bare når det er høy vannstand nedenfor.

Oppover her ble det lagt et bra lag med gytegrus

Oppover her ble det lagt et bra lag med gytegrus

 

Bedring av gytemuligheter
 

Under hogst i vår ble bekken fylt med finsediment (se her) og hele gytegrusen ødelagt. Vestskog og Bergen kommune har lovet å bedre situasjonen igjen, ikke minst pga. Bergen Sportsfiskere sitt initiativ. Vestskog har gravet ut finsedimentet og formet et bekkeløp. Bergen kommune har sponset grus. Vi har lagt den ut på lørdag med bøtter, trillebår og grabber. Ingen ren fornøyelse med styrtregn og gjørme. Heldigvis var vi nok folk og ca. kl. 13 var vi ferdig.   

Med denne innsatsen har vi økt gytearealet for sjøauren i Apeltunvassdraget betydelig. Etter våre kartlegging (2008) er det nå 10-20 % mer gyteareal i vassdraget. Kanskje de første gyter her i høst? Vi skal følge med og skal kartlegge gytingen igjen.
 
Flere gode ideer kom frem under innsatsen, bl.a.:
 
Øke gytearealet nedenfor med mer grus neste år 
Bedre vandringsmulighetene i Osbanekulverten 
Arrangere et møte i desember eller januar med presentasjon av prosjektet og fest etterpå for alle som var med 

 
Posted on October 5, 2009 .