Årsmøte avholdes den 5/3 kl 1830

I år blir årsmøtet i Bergen Sportsfiskere avholdt på kokstadflaten 26, i lokalene til Martin Prestegård AS.

Tidspunkt er satt til 5/3 kl 1830.

Styret anbefaler at Bergen Sportsfiskere melder seg ut av Norges Jeger- og Fiskeforbund. En eventuell utmeldelse vil bli avgjort ved votering (simpelt flertall).

 

Husk å ta med kopi av betalt kontingent for 2018.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

- Styret

 

Posted on February 16, 2018 .