Årsmøte / Generalforsamling avholdt

Generalforsamling ble avholdt den 7.3. i våre klubblokaler. Oppmøtet var heller labert, med bare 13 medlemmer tilstede. Ingen ekstraordinære saker ble tatt opp. Styret i foreningen ser nå ut som følger:

Formann: Arne R. Larsen

Nestformann: Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig: Olav Jørstad

Styremedlem Kommunikasjon: Kristian Prestegård

Styremedlem Dugnad: Endre Kvamme

Styremedlem Aktivitet: Peder Karlsson

Styremedlem Fisketilbud: Viggo Andresen

 

 

 

Posted on March 18, 2017 .