Rullering mellom sone 1 og 2 fortsetter

Ordingen med rullering mellom sone 1 og 2 blir videreført i 2015.

Som i fjor blir det rullering mellom sone 1 og 2 i august. De som søker 2 døgn eller mer på sone 1, må ta ett døgn inn i mellom på sone 2.  Dvs, man får ikke 2 døgn sammenhengende på sone 1. Dette ble gjort for å øke kortsalget på sone 2, og det fungerte etter hensikten, så samme ordningen gjelder også for 2015.

Posted on January 5, 2015 .