Søknad om fiske 2017

Minner om at søknad om fiske i BS elver for 2017 kan gjøres nå, via hjemmesiden. NB! Unntaket er Stryn; her har ikke elveeierlaget bestemt hvilke regler som skal gjelde for i år. Men dette kommer vi tilbake til når reglene er klare, forhåpentligvis om få uker.  Men Loen og Eio blir som vanlig, se info om elvene på hjemmesiden . 

Gå til søknadsskjema

Posted on January 5, 2017 .