Skrekkbilder fra Osterfjorden

Se skrekkbilder fra bunnen av Osterfjorden. Miljødronningen til Oddekalv og Norges Miljøvernforbund har filmet havbunnen under oppdrettsanleggene, og resultatet er rett og slett helt forferdelig.
Oppdrettsanleggene i denne lille fjordarmen alene slipper ut mer kloakk den alle innbyggerne i Bergen. Hvorfor skal en hytte...eier investere 100 000 i renseanlegg for hytten sin når oppdrettsanlegget 100 meter unna kan slippe ut 10 000 tonn kloakk, uten at de må gjøre noe som helst med det?

Det er på tide at det innføres strengere restriksjoner på næringen, og at myndighetene tvinger næringen til å investere i lukkede anlegg slik at de kan kontrollere dritten sin!

Posted on March 24, 2010 .