Trivelig vårmøte

Vel seksti personer dukket på årets vårmøte på Grand Terminus. Lars Nilssen og Rune Jensen var kveldens bidragsytere.

Rune Jensen åpnet kvelden med å appelere til større engasjement for å bevare villaksen (og sjøørreten). Situasjonen er kritisk, mer kritisk enn noen gang, og det offentlige ser ikke ut til å ta dette på alvor. 

Rune mener at vi trenger et større og bredere engasjement fra den enkelte fisker, for eks. ved at den enkelte søker kunnskap for å forstå årsaks-sammenhenger når det gjelder oppdrettsnæringens negative påvirkninger på våre villfisk-stammer. Man kan ikke stole på at myndigheter og miljøvernsorganisasjoner alene kan stoppe nedgangen i våre laks og sjø-ørret bestander. Han oppmoder samtlige til å gi et økonomisk bidrag til de instanser som har store utgifter i forbindelse med å belyse problemene. Norges Miljøvernforbund er kanskje den viktigste pådriver i denne saken, og de har tatt på seg store økonomiske kostnader i så måte. Vi bør være med på å bære denne økonomiske belatningen for dem, da vi som lidenskapelige fiskere er avhengige av at det lykkes miljøvernforbundet å vinne frem i denne saken. Alternativet til at vi tar et skippertak for laksen nå, er at vi ikke lengre vil finne steder i Norge å bedrive vår lidenskap.

Lars Nilssen er også en sterkt engasjert mann, både foran og bak kamera. Noen ganger tilsynelatende begge steder samtidig som i de røffe og improviserte bildene fra New Zealand. En god porsjon fisketeori om imitasjonsfiske med eksempler fra Nordmarka åpnet også opp for spørsmål fra publikum. Alt i alt en trivelig kveld, spesielt for de av oss som er ørretfiskere :-)

Lars Nilssen fenget flere av tilhørerne, av ulik alder og kjønn.

Bergen sportsfiskere takker forøvrig alle bidragsyteres gaver til lotteriet. Inntektene fra lotteriet er til stor hjelp for gjennomføringen av arrangementene våre.

Bergen Sportsfiskere vil takke sine støttespillere for gaver til vårmøte:
Sportsdepotet: http://sportsdepotet.no/
Finn de Lange: http://www.finn-de-lange.no/
Wallendahl http://www.wallendahl.no/forside/varebutikker/
A + B Dental
Bergen Aktiv: https://bergenaktiv.secure.flexiweb.no/
Lars Nilssen
Clas Ohlson  http://www.clasohlson.no/Product/StartPageProducts.aspx
God Tur: http://www.god-tur.no 

Posted on May 6, 2009 .