Ulovlige garn anmeldt av Bergen Sportsfiskere

To flytegarn ble oppdaget lørdag av Bergen Sportfiskere, 28.03. 2009 i Nordåsvannet, Søviksundet

Her ble garnene funnet (svarte piler)

Vi ringte politiet i Fana som ba oss om å hente garnene siden de ikke hadd kapasitet til å hente de selv. Fant 5 sjøørret (alle under minstemålet, 35 cm) og to sild. To sjøørret var fortsatt i live, resten død. Alt fisk ble satt ut. Garn hadde en maskevidde på 35 mm og var satt målrettet etter sjøørret: rettvinklet mot bredden fra overflaten til bunnen.

Det er ikke tillat å fiske med garn etter laksefisk i sjø på denne måten og det er påbudt å nedsenke garn med maskevidde større en 32 mm minst 3 m fra 1. mars til 30. september.

I Nordåsvannet gjelder dessuten tilleggsregler (vernesone), her er maks maskevidde 17,5 mm og garn må senkes ned minst 5 m hele året.

Se 

http://dm45.fylkesmannen.no/fmho/mva/fiske/info/fredningssoner_hordaland.pdf

På www.ulovligegarn.no finnes tre registreringer i samme området fra før. Ulovlig garnfiske skjer åpenbart regelmessig her.

Hendelsen ble anmeldt til politiet. Fanaposten har også omtalt saken på forside, samt helside inne i avisen.

Ulovlig flytegarn ved Ormøyna

Ulovlig flytegarn ved Ormøyna

Det andre garnet av samme typen på motsatt side av Søviksundet,

Det andre garnet av samme typen på motsatt side av Søviksundet,

Det var 5 sjøørret og 2 sild i garnet når det ble dratt opp. Alle sjøørret var under minstemålet, mellom 30 og 35 cm. 2 av sjøørretene levde og ble satt tilbake.

Det var 5 sjøørret og 2 sild i garnet når det ble dratt opp. Alle sjøørret var under minstemålet, mellom 30 og 35 cm. 2 av sjøørretene levde og ble satt tilbake.

Garn var merket med navn og adresse og eieren av garnet hevder han ikke kjente til forbud og at sild var målet med garnet.

Garn var merket med navn og adresse og eieren av garnet hevder han ikke kjente til forbud og at sild var målet med garnet.

Posted on April 12, 2009 .