Vakende fisk eller steindeponi?

Som mange nok har fått meg seg er det mange som har følelser for Liavannet og debatten om steindeponi. Bergen Sportsfiskere fikk tilsendt noen flotte bilder som vi gjerne vil dele. Foreningen har alleredet vært med på arbeidet i Apeltunvassdraget, og vet hva resultat som kan oppnåes hvis lokale krefter trår til.
På bildene som er delt av sportsfisker John Kristian Skage ser vi med glede at det fortsatt er liv i vannet, og dette bør være grobunn for vider arbeid med å tilrettelegge for lavterskel fisketilbud midt i sentrale Bergen

 

Fotograf: John Kristian Skage

Har du lyst å følge debatten videre om hva som skjer med Liavannet kan du bli i facebookgruppen NEI TIL STEINDEPONI FRA E39 I LIAVANNET.

Liavannet har alltid hatt en god bestand av ørret, røye og ål, men det er usikkert hva som er status nå. De flotte vakene på bildet er i det minste et godt tegn!

 

Posted on December 6, 2015 .