Vakter i Vosso for juli og august

Åpen dag Vosso.JPG

Angående prøvefiske i Vosso ; BS har igjen fått tildelt endel vakter, 9  økter totalt. Vi håper at noen vil påta seg å være  vakt.

Den som er vakt kan også fiske selv på soner som er ledig.

 Økt 1 er fra 0700-1200, og økt 2 er fra 1700-2200.

 

Datoer for juli:  15 juli økt 2. 16 juli økt 1.  29 juli økt 2.                                                        

For august: 6 aug. økt 1 og økt 2.  12 aug. økt 1.  25  aug. økt 2. 26 aug. økt 1.

 

 Vennligst også videreformidle hvis dere kjenner noen som kan tenke seg å være med. De som vil være med: Kontakt BS på mail eller tlf.  95934078

Jobben er hovedsakelig å registrere fangst, måle lengde, bruke skanner for å se om fisken er merket, osv…   

Posted on July 11, 2017 .