Vakter i Vosso for sesongen 2018!

Angående prøvefiske i Vosso ; BS har igjen fått tildelt endel vakter. Vi håper at noen vil påta seg å være vakt.

Den som er vakt kan bli kompensert med fiskemuligheter eller kr 500,- 

 Økt 1 er fra 0700-1200, og økt 2 er fra 1700-2200.

Datoer: 

For juni:      22/6 økt 2         

For juli:        6/7 økt 2,      15/7 økt 2,         27/7 økt 2,     29/7 økt 2                                           

For august:  11/8 økt 2,       12/8 økt 1,        25/8. økt 2

Sonene er Skjerven, Geitle/Skjerven, Kvilekval, Skorve

 Vennligst også videreformidle hvis dere kjenner noen som kan tenke seg å være med. De som vil være med: Kontakt BS på mail eller tlf. 48 08 70 40

Jobben er hovedsakelig å registrere fangst, måle lengde, bruke skanner for å se om fisken er merket, osv…   

Posted on June 19, 2018 .