Våre elver skal forandres!

Våre elver skal forandres!

Frist for høringsfasen til vanndirektivets forvaltningsplan er 31. juli. Ditt innspill skal med!

EUs vanndirektiv implementeres i Norge. Det krever en god miljøtilstand i vassdrag innen 2015 og har i utgangspunktet mange fordeler for fiskebestander. Forvaltningsplanene ligger på høring (januar-juli). Forvaltningsplanene bestemmer hva tiltak som skal gjennomføres i de neste årene. Bidra med ditt innspill og lokalkunnskap i høringsfasen! Nå har du en utmerket anledning.

Husk at andre grupper gjør det og hvis ikke vi formulerer våre interesser tar andre over. Eller vil vi at vassdragene bare blir tilrettelagt for landbruk, industri, småbåt, turisme eller vern av amfibier?

Både elvene i Stryn og Bergen (omkring Nordåsvannet) er med i pilotfasen (god miljøtilstand innen 2015, alle andre vassdrag skal følge innen 2021). Bergen Sportsfiskere leverer innspill innen firsten. Vi fokuserer særlig på innspill til:

  • Restaurering: fisketrapper, gyteplasser, oppvekstbetingelser (f.eks. rapport om Apeltunvassdraget, se link her)
  • Vannkvalitet
  • Vern av viktige nøkkelhabitater
  • Tilrettelegging for fiske
  • Kvalitet av kystvassdrag: Lakselus m.fl.

Myndighetene ble presset å ikke ta med lusproblematikken i vanndirektivet (Se:http://www.helgeland-arbeiderblad.no/article4107121.ece) . Siden anadrome fisk er en viktig miljøindikator i vanndirektivet og avhengig av god vannkvalitet i kystvassdragene burde dette temaet være med. Du har sikkert noe å si om dette, Olav?

Hvis dere ikke vil sende innspill direkte til Fylkesmannen, kan dere sende det til meg (innen 22.juli 2009). Jeg koordinerer innspillet fra BS og er svært takknemlig for bidrag. Til nå har jeg fått to: For lav vannføring i Kjerreidbekken, og utslipp av kloakk i Apeltunvassdraget. Det er sikkert mer.    

Posted on July 13, 2009 .