Vårmøte 22/5

Vårmøtet vil bli avholdt den 22/5 kl 1830 på Grand Hotel Terminus.

Programmet blir som følger:

Hovedinnlegg av Rune Jensen fra Salmon Camera

Fremvisning av fiskefilm

Sportsdepotet forteller om nyheter på stang- og snørefronten

Lotteri

 

 

 

 

Posted on May 15, 2018 .