Fluelakspokalen

Evig vandrende pokal som deles ut årlig til det medlem av Bergens Sportsfiskere som i foregående sesong har fått den største laks i antall kg fisket med flue på fluestang fra land på en av Bergen Sportsfiskeres rettigheter.

Betingelse: Sammen med fangstrapport skal det sendes inn foto av fangsten med angivelse av vekt ogfangststed, samt bekreftelse fra 2 vitner. Fangstrapporten må være kommet til BS innen 01.10.

Vinnere:

2015 Arne Loen, Loen, 6,0 kg

2014 Arne Loen, Loen, 16,0 kg

2013 Stian Heimset, Loen, 4,4 kg

2012 Arne Loen, Loen, 9,0 kg.

2011 Rune Storholm, Orkla, 17,6 kg. Resosen
2010 Morten Neteland, Orkla, 10,5 kg, Flue - Sløøya
2009 Ingar Smestad, Orkla, 15 kg, Flue - Resosen

2008 Arne Loen, Loen, 8,0 kg

2007 Jan Erik Eide, Stryn, 9,5 kg

2006 Tore Verlo, Flåm, 6,5 kg

2005 Jan Erik Eide, Stryn, 9,3 kg

2004 Ole Hermanrud, Loen, 5,5 kg

2003 Erik Anda, Gaula, 6,2 kg
2002 Kåre Gjerdevik, Os, 5,5 kg, Sone 3
2001 Erlend Sæverhaugen, Os, 6,5 kg, Sone 2
2000 Terje Tverås, Os, 5,3 kg, Sone 3
1999 Kjell Eide, Eio, 9,6 kg, Soget
1998 K. Mikkelsen, Loen, 5,5 kg
1997 Thorbjørn Arnø, Eio, 4,2 kg

1996 Audun Lange, Loen, 10,0 kg

1995 Bjørn Thomassen, Loen, 7,7 kg

1994 Peter Hermanrud, Loen, 8,1 kg

1993 Knut A. Rake, Loen, 10,4 kg

1992 Henning Horn, Loen, 10,2 kg

1991 Erik Falck, Suldal, 7,4 kg

1990 Erik Falck, Loen, 14,0 kg

1989 Erik Falck, Suldal, 7,2 kg

1988 Erik Falck, Eio, 6,7 kg

1986 Bjørn Ellertsen, Os III, 10,0 kg

1985 Henning Horn, Loen, 13,0 kg

1984 Max Røbel, Suldal, 11,0 kg

1983 Arthur Eriksen, Os III, 7,8 kg


Posted on June 14, 2015 .