Sjøørretpokalen

Sjøørretpokalen er en vandrepokal som tildeles det medlem som i den forløpne sesong har fanget den største sjøørret på foreningens rettigheter.

Betingelse:
Sammen med fangstrapport skal det sendes inn foto av fangsten med angivelse av vekt ogfangststed, samt bekreftelse fra 2 vitner. Fangstrapporten må være kommet til BS innen 15.10.

Vinnere:

2016 Bent Thomassen, Eio,  5,5 kg

2015 Johnny Donnè / Eivind Aasen, Stryn, 9,5 kg

2014 Ståle Melhus, Loen, 7,7 kg

2014 Gunnar Mo, Loen, 7,7 kg

2013 Erlend Hermanrud, Loen, 8,1 kg

2012 Fredrik Emil Skulstad, Stryn, 5,3 kg

2011 Ståle Melhus, Loen, 6,8 kg
2010 Ove Tumyr, Loen, 7,1 kg
2009 Peter Hermanrud, Loen, 8,4 kg, Flue - Nyhølen
2008 Espen Wasmuth, Loen, 5,9 kg
2007 Kjell Eide, Loen, 8,1 kg
2006 Erik Falck, Stryn, 7 kg, Nyekastet
2005 Jan Erik Eide, Stryn 7,3 kg
2004 Dag Harald Andersen, Stryn, 6,3 kg
2003 Bjørn Thomassen, Loen, 5,0 kg  
2002 Audun Lange, Stryn, 7 kg, Nyekastet
2001 Audun Lange, Stryn, 6,2 kg, Smalavegen
2000 Erik Anda, Stryn, 7,9 kg, Brohølen
1999 Eivind Aasen, Stryn 5,5 kg
1998 N.Bergefjord, Eio, 6,5 kg
1997 Ole Fredrik Skulstad, Stryn, 7,9 kg, Kyrkjenausthølen
1996 Sigurd Stefansson, Stryn, 5,4 kg
1995 Erik Falck, Stryn, 7,2 kg, Rabben
1994 Jørn Rødølen, Stryn, 8,1 kg
1993 Jon Kvalheim, Stryn, 7,4 kg
1992 Eivind Aasen, Stryn, 6 kg
1991 Erling Bakke, Stryn, 7,4 kg
1990 Finn E. Krogh, Loen, 6 kg
1989 Torleif Riple, Loen, 7,5 kg
1988 Errol Nilsen, Loen, 8,6 kg
1987 Holger Jahr, Eio, 9,2 kg
1986 Ragnar Berg, Loen, 8,6 kg

 
Posted on June 20, 2015 .