Søknad om fiske

Søknad om fiske for sesongen 2019 starter i januar. Følg med på vår hjemmeside for mer info
Søknadsfrist for 2019 er satt til 31 januar.
Følgende retter er klart for fiske neste sesong: 
Loen - 3 soner
Stryn - 2 soner - Avventer årets regler
Vosso
Eio

Skjema under kan benyttes for fiskesøknad nå all info er klar

Frå dato *
Frå dato
Til dato *
Til dato
Hvis Stryn - Ønskes: