Kontaktutvalget

Kontaktutvalget tar seg av den utadrettede virksomheten i foreningen.

- Webtjenenesten
- Medlemsbladene
- BS høst og vårbok
- Messer og møter

I kontaktutvalget finner en ikke bare forfattere og data-interesserte. Riktignok benyttes det mye datateknologi og det faller av og til noe skrivearbeid på medlemmene, men generelt trengs det innsats på et langt bredere grunnlag. Kontaktflaten ut mot medlemsmassen og mot andre media er viktig for foreningen, det samme er kontakten med næringslivet. Utvalget organiserer seg forskjellig avhengig av ressursene som er tilgjengelig. Prosessen ved utgivelsen av bøkene gjøres nå stort sett av medlemmene, all lay-out og side brekking gjøres vha. datakraft, det ferdige produktet sendes så trykkeriet. Arbeidet ledes av redaktøren, som p.t også foretar lay-out. Bidragsytere til bøkene er stort sett medlemmer og spesielt inviterte gjesteskribenter.

Arbeidet med design og koding av internett-tilbudet drives av egen utpekt internett-ansvarlig, mens andre utvalgsmedlemmer har redaktøransvar for de forskjellige delene av internett-tjenestene.  Noen av medlemmene liker ikke skrivearbeid i det hele tatt, men er glad i å fotografere. Andre liker å tegne. De fleste liker kaffe. 

Hva du får tilbake
Som medlem i kontaktutvalget får du svært nyttig erfaring med data, lay-out, internett og publisering. For flere av medlemmene har artikkelskriving for de landsdekkende magasinene etterhvert blitt en ikke uvesentlig bi-geskjeft.

Du havner i et hektisk miljø som pussig nok klarer å presse tidsfrister på avslappede og uhøytidelige medarbeidere. Hvis du vil, kan du være med oss på fisketur også.

Geir Goosen
Verv:     Formann Kontaktutvalget
Tlf:         91 73 63 66

Kort om:
Geir er mest av alt ørretfisker, og det må være villfisk. Han fisker med lett flueutstyr, og tørr- og våtfluene han bruker lager han selv. Geir liker å gå langt når han fisker og han tar gjerne en tur på veiløse høyfjell og på lyngheier. Geir har et mål i 2008 om å fiske mer etter brunørrett og om å fange havabbor og sjøørret i sjøen.
 

Øvrige medlemmer i Kontaktutvalget
- Ulrich Pulg
- Ståle Melhus
- Hans Erik Jørgensen
- Viggo Andresen
- Alf Christian Falck ( Hjemmesideansvarlig )
- Odd Rune Riska

Posted on June 22, 2015 .