Bergen Sportsfiskere sine elver og båter

Bergen Sportsfiskere har fiskeretter i Loen, Stryn, Vosso og Eio. Foreningen har også båter til utlån i  Haukelandsvannet og Nordåsvannet i Bergen.. Vi er stadig på jakt etter spennende fiske til våre medlemmer, og vi hører gjerne fra deg hvis du tilbyr fiske, eller vet om potensielle muligheter.

Har du lyst å snakke med oss om fiskerett du tilbyr? Send en mail til fiske@sportsfiskere.no eller ring 975 13 666 (Erik)

Vi ber alle som fisker i Bergen Sportsfiskere sine elver om å respektere de regler og fangstbegrensninger som er lagt på de enkelte elvene.
Vi anmoder dessuten sterkt at ALL FISK  UNDER 1 KILO SETTES UT IGJEN.
Det er gøy å få fisk, men vi er mange som skal dele på de få som er igjen, og det skal jo også være litt til de som kommer etter oss.
Og ikke minst, HOLD DET PENT LANGS ELVEN DU FISKER I, vi vil gjerne ha et godt forhold til de som leier ut elven til oss!

Som medlem leverer du inn skriftlig ønske om fiskedøgn i de BS-elver du vil fiske i innen 31.januar hvert år. Fordelingen av fisket skjer etter foreningens tildelingsregler hvert vår av tildelingsutvalget. Dette er en gruppe bestående av ett styremedlem, en fra kontaktutvalget og en fra kontrollutvalget. Tildelingsregler vil bli lagt ut på nettet. 

  • Styret i BS begynte tidlig å gå inn som forhandlingspartner for medlemmene og fremforhandlet fiskeretter i en rekke vestlandselver.

  • Utleie til medlemmene skjer etter non-profit prinsippet, slik at fiskekortene holdes lavest mulig i pris.\

  • Etter tildelingsrunder hver sesong vil gjenværende fiskekort bli tilgjengelig på vår nettbutikk hvor kort kan kjøpes direkte