Fiskeguide for Bergensvannene

 

"Fiskeguiden for Bergensvannene" er blitt til etter et samarbeid mellom Bergen Kommune, Grønn Etat og Bergen Sportsfiskere.
Guiden inneholder en oversikt over alle fiskevann i Bergen Kommune, og for hvert vann finner du info om adkomst, fiskeslag, grunneier/fiskekort og mye mer.

I fiskeguiden, som er en liten bok på 80 sider, kan man blant annet lese om Klokkarvannet i Fana. Beste fiske i Klokkarvannet er tidlig på våren, og det er ørret man fisker etter. Vannet ligger 4 km sør for Nesttun, retning Fanafjell. I Fiskeguiden kan du lese om mer om Klokkarvannet, og en lang rekke andre vann.

Fiskeguiden kan kjøpes for kr 75,- på følgende steder: 
Sportdepotet på Engen
Bergen Turlag i Marken
Bergen Aktiv i Rådal
Norsk Fletteri i Rådal
2instincts på Søreide

Alle medlemmer av  Bergen Sportsfiskere får ett gratis eksemplar.Vennlgst kontakt Arne R. Larsen(90918047) hvis du ikke har fått et eksemplar. NB! Ny utgave kommet ut i april 2014.
Ønsker du å selge fiskeguiden i din butikk? Ta kontakt med oss så ordner vi det.

Info:
Design: Geir Goosen
Trykk og innbinding: Borge Grafisk AS
Typografi: Helvetica Neue og Adobe Garamond Pro
Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til Bergen Sportsfiskere.

Fiskeguiden har blitt til takket være en omfattende dugnadsinnsats, og Bergen Sportsfiskere vil rette en spesiell takk til Bjørn Thomassen som har engasjert seg sterkt i arbeidet med å fremskaffe opplysninger om de enkelte vannene.