BS trenger styremedlemmer

Kjære medlem – blir du med i styret ?

Bergen Sportsfiskere trenger din hjelp.

Gamle medlemmer har i en årrekke holdt foreningen i gang med stort engasjement og mye arbeid, men nå er de fleste av de blitt, ja, gamle!
Mange av dem har hatt verv i foreningen i både 20 og 30 år. Stor takk til dem! Nå trenger BS fornying!

Vi mistet dessverre en av våre unge svært dedikerte medlemmer i høst, Kristian Prestegård. Han hadde tatt på seg tunge verv i BS og i ham så vi foreningens fremtid.

Nå trenger vi hans erstattere. Vi har en engasjert formann, som trenger yngre medhjelpere til å føre BS videre. Det er en spennende utfordring for de rette, foreningen har god økonomi og penger til å bruke på medlemmene dersom gode ideer dukker opp!

Vi har heldigvis fått hjelp til den regnskapsmessige delen av styrearbeidet, så nå står kun de «lette» og morsomme vervene igjen.

Vi trenger en datakyndig og fiskeinteressert redaktør til vår hjemmeside og til  faceboksiden. Her gis store muligheter til den som virkelig vil sette sitt preg på Bergen Sportsfiskeres fremtid.

I tillegg trenger vi kandidater til to styreverv, henholdsvis nestleder og leder for aktiviteter.

Så meld dere nå, vi vil gjerne ha konkurranse om plassene!

Send snarest en e-post til valgkomiteen ved Viggo på viggoa@online.no.

Så vil jeg tilslutt anbefale alle medlemmer til å bli støttemedlem i SalmonCamera. Det er den organisasjonen i dag som gjør mest for villaks og sjøørret. Kontingent kr. 200.-

Logo.JPG


Posted on February 8, 2019 .

Vakter i Vosso for sesongen 2018!

Angående prøvefiske i Vosso ; BS har igjen fått tildelt endel vakter. Vi håper at noen vil påta seg å være vakt.

Den som er vakt kan bli kompensert med fiskemuligheter eller kr 500,- 

 Økt 1 er fra 0700-1200, og økt 2 er fra 1700-2200.

Datoer: 

For juni:      22/6 økt 2         

For juli:        6/7 økt 2,      15/7 økt 2,         27/7 økt 2,     29/7 økt 2                                           

For august:  11/8 økt 2,       12/8 økt 1,        25/8. økt 2

Sonene er Skjerven, Geitle/Skjerven, Kvilekval, Skorve

 Vennligst også videreformidle hvis dere kjenner noen som kan tenke seg å være med. De som vil være med: Kontakt BS på mail eller tlf. 48 08 70 40

Jobben er hovedsakelig å registrere fangst, måle lengde, bruke skanner for å se om fisken er merket, osv…   

Posted on June 19, 2018 .

Vårmøte 22/5

Vårmøtet vil bli avholdt den 22/5 kl 1830 på Grand Hotel Terminus.

Programmet blir som følger:

Hovedinnlegg av Rune Jensen fra Salmon Camera

Fremvisning av fiskefilm

Sportsdepotet forteller om nyheter på stang- og snørefronten

Lotteri

 

 

 

 

Posted on May 15, 2018 .

Fluekastekurs i Mai

I regi av BS arrangeres fluekastekurs for både nybegynnere og viderekomne.

Instruktører er Jan Erik og Roy.


Kurs for nybegynnere:
Kurset holdes ved Tveitevannet. Kurset er tiltenkt de som gjerne er mer å regne som nybegynnere, men alle er velkomne til å melde seg på for å finpusse teknikk og få innspill.
Kurs I: Tidspunkt: 14. og 15. mai fra kl 1800 – 2100
Kurs II: Tidspunkt: 28. og 29. mai fra kl 1800 – 2100
Pris for begge dager: Kr 600 for medlemmer i BS. Kr 800 for ikke- medlemmer. Betaling første kurskveld.
Maks 10 deltakere.
Ved påmelding oppgi navn, tlf, og om du velger kurs I eller II.
Det tas forbehold om et minimum antall påmeldte.

Oppmøte nedenfor Slettebakken kirke, ved Tveitevannet.


Praktisk kurs i spey og switch:
Kurset passer for de litt viderekomne. Fokus på spey både fra venstre og høyre side av elven. I tillegg innføring i switch.
Kurset går over tre dager og datoene er 10., 13. og 27. mai. Alle dager fra kl 1100 til kl 1500.
Første kursdag holdes i Bergensområdet og vil ta for seg grunnleggende teknikker mm.
De to øvrige dagene vil kurset avholdes ved Daleelva. Transport vil bli avtalt første kursdag.
Pris for alle dager: Kr 1200 for medlemmer i BS. Kr 1500 for ikke- medlemmer. Betaling første kursdag.
Maks 8 deltakere.
Ved påmelding oppgi navn, tlf. Det er også VIKTIG å oppgi stangtype (inkl lengde og snøreklasse). Roy vil da kunne ta med egnede snører for de som mangler det.
PS! Det kreves også egnet vadeutstyr.
Det tas forbehold om et minimum antall påmeldte.


Påmelding: Ta kontakt med BSkontor@sportsfiskere.no for påmelding! Evt spørsmål kan også rettes på tlf til formann Peder 951 68 439.

Posted on May 5, 2018 .

Kjelden Gård i Gauldalen

Laksefiske på Kjelden Gård i Gauldalen, ca. 15 km ovenfor Støren. Koselig stabbur med to leiligheter og 600 meter fiske i Gaula (ikke motfiske) og ca. 2 km fiske i Bua, en sideelv til Gaula. B.S. har leid to uker , uke 27 og 30. Pris for 6 stenger inklusiv bolig er kr. 11000.- for uke 27, og kr. 15000.- for uke 30. «Først til møllen» gjelder.

 

Kontakt tildelingskomiteen dersom interesse, enten via nettsiden eller Kristian Prestegård direkte: kristian.prestegard@gmail.com, 48 08 70 40

Posted on April 4, 2018 .

Oppsummering fra årsmøte 5/3/18

20 personer møtte opp, noe som må sies å være bra, og møtet varte i ca 2 timer. Ny styreleder i foreningen er Peder Karlsson. Vi takker avtroppende styreleder Arne Larsen for innsatsen!

I forkant av møtet var det særlig spenning knyttet til saken ang utmelding fra NJFF. Styrets forslag om utmelding ble hovedsaklig begrunnet ut i fra økonomiske hensyn: mye av årskontingenten fra medlemmer går til NJFF, og BS får lite tilbake fra disse pengene om man ser bort fra medlemsbladet og litt administrativ hjelp. Om man burde ha vært flinkere til å benytte seg av de mulighetene som NJFF tilbyr får være en annen diskusjon. Utmeldingen vil medføre både rimeligere kontingenter samt bedre økonomisk handlingsrom for anskaffelse av fiskeretter mm.

I tillegg til det økonomiske finnes det også politiske og strukturelle argumenter for utmeldelse blant en del av medlemmene. 

Forslaget om utmelding ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Dette medfører at BS fra 2019 av skal være utmeldt fra NJFF.

IMG_1490.JPG

Videre ble innstilling fra valgkomiteen til nytt styre fulgt. Dette medfører at styret i dag består av følgende (titler for styremedlemmers ansvarsområde er fjernet etter forslag fra styret, meningen er at styret skal fordele saker og ansvar internt etter kapasitet, behov osv)

Styreleder                   Peder Karlsson

Nestleder                    Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig   Olav Jørstad

Styremedlem            Kristian Prestegård

Styremedlem            Viggo Andresen

Styremedlem            Numi Thorvarsson (ny)

Varamedlem             Glenn Richard Næss (ny)

Varamedlem              Ingar Smedstad  (ny)

 

Posted on March 15, 2018 .

Årsmøte avholdes den 5/3 kl 1830

I år blir årsmøtet i Bergen Sportsfiskere avholdt på kokstadflaten 26, i lokalene til Martin Prestegård AS.

Tidspunkt er satt til 5/3 kl 1830.

Styret anbefaler at Bergen Sportsfiskere melder seg ut av Norges Jeger- og Fiskeforbund. En eventuell utmeldelse vil bli avgjort ved votering (simpelt flertall).

 

Husk å ta med kopi av betalt kontingent for 2018.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

- Styret

 

Posted on February 16, 2018 .

Søknad om fiske 2018

Vi minner om søknad om fiske som må være innsendt innen 31 januar. For Loen og Eio er det ingen forandringer, men i Stryn er det noen forandringer.

Første måneden er leid vekk til andre, så vi har fiske fra 15 juli til 15 august.

Videre blir sjøørreten fredet  i år, og sesongen avsluttes 15 august. Reglene for laksefiske blir de samme som i fjor. (All laks over 75 cm skal sette ut igjen).

Når det gjelder overnatting disponerer vi bare leilighet nr. 1 hos Tor Lunde. Leie av huset hos Lars Tjensvoll avtales med direkte forespørsel til ham.

Posted on January 26, 2018 .

Høstmøte blir den 28. november

Dato for høstmøtet er klar og det blir den 28. november, så sett av datoen! Tradisjonen tro blir lokasjonen Grand Hotel Terminus, og møtet begynner kl 1830.

 

Program:

Gladsø, fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, om tilstanden for laks- og sjøørettstammer i fylket, med spesiell vekt på Nordfjord.

Erik Falck og Alf Christian Falck holder foredrag om elvefiske på Island.

Utdeling av årets pokaler.

Loddsalg med premier.

 

 

Posted on November 8, 2017 .

Vakter i Vosso for juli og august

Åpen dag Vosso.JPG

Angående prøvefiske i Vosso ; BS har igjen fått tildelt endel vakter, 9  økter totalt. Vi håper at noen vil påta seg å være  vakt.

Den som er vakt kan også fiske selv på soner som er ledig.

 Økt 1 er fra 0700-1200, og økt 2 er fra 1700-2200.

 

Datoer for juli:  15 juli økt 2. 16 juli økt 1.  29 juli økt 2.                                                        

For august: 6 aug. økt 1 og økt 2.  12 aug. økt 1.  25  aug. økt 2. 26 aug. økt 1.

 

 Vennligst også videreformidle hvis dere kjenner noen som kan tenke seg å være med. De som vil være med: Kontakt BS på mail eller tlf.  95934078

Jobben er hovedsakelig å registrere fangst, måle lengde, bruke skanner for å se om fisken er merket, osv…   

Posted on July 11, 2017 .

Forskningsfiske i Vosso 2017

Vi har fått en melding angående forskningsfiske i Vosso, PS! kort varsel!

Visar til kjøp av fiskekort til forskingsfiske.

Det blir forskingsfiske i 2017 etter same mal som i 2016.

Kortsalget blir åpna fredag 09.06.17 kl 18.00

Periodekorta har ein budfrist til laurdag 10.06.17 kl. 18.00

Sjå:  www.vosso.no
 

Posted on June 9, 2017 .

Vårmøte den 9. mai

Dato for vårmøtet er klar, det blir den 9. mai, så sett av datoen! Tradisjonen tro blir lokasjonen Grand Hotel Terminus, og vi starter kl 1830.

1488195088584.jpg

Programmet blir som følger:

Gry Walle, om Fiskeriforvaltning i Hordaland

Hans-Martin Moxnes, om Storlaks (fra norske elver)

Utdeling av pokaler.

Loddsalg! Husk å medbringe penger i kontant form.

Posted on April 27, 2017 .

Årsmøte / Generalforsamling avholdt

Generalforsamling ble avholdt den 7.3. i våre klubblokaler. Oppmøtet var heller labert, med bare 13 medlemmer tilstede. Ingen ekstraordinære saker ble tatt opp. Styret i foreningen ser nå ut som følger:

Formann: Arne R. Larsen

Nestformann: Ivar Arnt Rivelsrud

Økonomiansvarlig: Olav Jørstad

Styremedlem Kommunikasjon: Kristian Prestegård

Styremedlem Dugnad: Endre Kvamme

Styremedlem Aktivitet: Peder Karlsson

Styremedlem Fisketilbud: Viggo Andresen

 

 

 

Posted on March 18, 2017 .

Søknad om fiske 2017

Minner om at søknad om fiske i BS elver for 2017 kan gjøres nå, via hjemmesiden. NB! Unntaket er Stryn; her har ikke elveeierlaget bestemt hvilke regler som skal gjelde for i år. Men dette kommer vi tilbake til når reglene er klare, forhåpentligvis om få uker.  Men Loen og Eio blir som vanlig, se info om elvene på hjemmesiden . 

Gå til søknadsskjema

Posted on January 5, 2017 .

Høstmøte i år er avlyst !

Dessverre så blir det ikke noe Høstmøte i år, av forskjellige årsaker. Men vi lover å komme sterkt tilbake til våren med et godt Vårmøte !

Posted on November 16, 2016 .

BS trenger vakter til prøvefiske i Vosso !

Forskningsfiske i Vosso er godt i gang, og BS medlemmer har allerede vært vakter. Men vi trenger flere frivillige som vakter i august. Det gjelder følgende datoer: 30/7 (1700-2200), 12/8 (1700-2200), 13/8 ( 0700-1200), 26/8 (1700-2200), 27/8 (0700-1200). Det vil også bli anledning å fiske for de som er vakt . For de som er interessert, vennligst kontakt Endre Kvamme på tel. 95934078, eller kontakt Erling Eikevik direkte på tel. 90134962.

Posted on July 13, 2016 .

Rapport fra åpning i Stryn

Kun tre mann var med på åpningen i BS soner. Den 14 juni ble brukt til rydding og klargjøring av båter. Det merkes etter hvert at Skogmobåtene drar på årene, stadig nye sprekker, og til neste sesong må det lages nye tiljer til begge båtene. Litt lav vannstand, 48 kbm, og i tillegg veldig klar elv. Første døgn ble det en laks på ca. 85 cm, tatt på harling på Brøtet, den ble satt pent tilbake. Andre døgn mistet vi en laks i 4-5 kilos klassen i Furebekken.  Den sa takk for seg etter ca 5 minutts kjøring. Døgn 3 og 4 var det kun Arne som fisket. Siste døgn var en fin fiske oppe og viste seg i Furebekken, men den var ikke bitevillig. Oddvin (en kamerat av Tor) fikk på en laks i 12-15 kilos klassen på nederste bryggen på Øvre. Etter en halvtime var det slutt....

Litt om åpning i Loen: Arne Loen disponerte de 4 første døgnene. Første døgn ble det tatt en på 8 kg i Saghølen, og en på 98 ca satt ut igjen. Siste døgnet mistet de en svær laks i Nyehølen. Søndag ettermiddag hadde Frank på en laks en kort stund i Saghølen. Mandag kveld bet det på en laks i 10-kilos klassen på reset på Kjæret. Etter en halvtimes kamp og ferd nedover, forsvant den på terskelen ovenfor Revegardshølen. Sent mandags kveld ble det reprise for Frank, en kort kontakt medlaks i Saghølen. Kan ikke huske å ha sett elven så klar noen gang....Håper de som kommer etter oss får litt mer kontakt med fisk...:)

Posted on June 21, 2016 .