Bergen Sportsfiskere sin Flueside

Denne siden er tenkt å være en upretensiøs flueside med lav terskel, og vi oppfordrer medlemmer til å sende inn til BS-mailen navn på sin favorittflue. Helst  med bilde og mønsterbeskrivelse, hvis ikke kan BS være behjelpelig med å fremskaffe dette.