Loen - sone 3

Vi begynner øverst i sone tre. Her er det utrolig vakkert. Landskapet er som tatt ut av et nasjonalromantisk bilde av Tideman og Gude. I sone tre er det fritt kortsalg, og dette er ikke nødvendigvis noe dårlig sted å fiske. Den øverste hølen er Bruahølen, og fisket begynner rett nedenfor broen. Her er det mange spennende plasser som kan gi god fangst. Elven er stedvis dyp, og bunnen veksler mellom dype renner og høler og grunne banker. Det er masse små øyer her oppe, og får du på stor fisk her kan det bli i overkant spennende under kjøringen. Bruahølen går over i

Storhølen, ned til Midthølen. Midthølen ligger ved den nederste broen, og her skyter elven fart igjen. Storhølen er en stor lone i elven og et rolig parti med en del bakevjer. Nedenfor broen ligger Langehølen. Her har elven et markert strømparti som innbyr til fluefiske. Mesteparten av sone tre er vanskelig tilgjengelig fra veisiden, unntaket er Bruahølen og øverste del av Storhølen, men det er mange fine fiskeplasser på motsatt side. I enden av Langhølen deles elven av en øy. Får du på fisk i Langhølen vil du ikke på tur forbi øyen og ned fossen. Da har du tapt.